Waarom infrastructuurprojecten wél sexy zijn!

Tendermanagement icon Projectbeheersing icon Duurzaam icon Omgevingsmanagement icon Inkoopmanagement icon Contractmanagement icon Projectmanagement icon

Waarom infrastructuurprojecten wél sexy zijn!

Nederland staat voor een enorme uitdaging. Veel van onze bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen stammen uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw of zelfs van nog eerder. Jarenlang hebben ze steeds grotere hoeveelheden en zwaardere voertuigen moeten doorstaan. Dit versnelt de degeneratie en vergroot het risico op storingen, wat nu leidt tot de noodzaak tot vernieuwing. Aanvullend grijpen ‘we’ deze vernieuwing aan om duurzamer en circulair te werken. De uitdaging wordt nog eens extra complex doordat veel van deze bouwwerken gelegen zijn op drukke verkeersknooppunten. Hinder van de werkzaamheden voor (vaar)weggebruikers is onvermijdelijk. Het is aan de markt en de opdrachtgevers om dit tot een minimum te beperken en slimme oplossingen te bedenken om te streven naar een uitvoerings- en hinderaanpak waarin veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid centraal staan, terwijl we de beloftes rond duurzaamheid en planning nakomen. Dat geeft een complexe puzzel! 

 Bij Flux Partners zetten we onze expertise op het gebied van Tendermanagement, Project- & Procesmanagement, Omgevingsmanagement, Duurzaamheid en Contractmanagement & Procurement in voor de V&R-opgave. Door samen te werken en kennis te bundelen, streven we naar een geïntegreerde aanpak. Zo zorgen we ervoor dat diverse ‘kunstwerken’ de komende decennia betrouwbaar en veilig blijven functioneren met zo min mogelijk impact op de omgeving en het milieu. We hebben in tender en/of uitvoering deelgenomen aan projecten, zoals de renovatie van de Prinses Marijkesluis, het Groot Onderhoud aan Stuwen in de Maas, de renovatie van de Haringvlietbrug, Spijkenisserbrug en Brug over de Noord, en de Vervanging en Renovatie van de A73 Tunnels, Hartelcorridor en Vervanging en Renovatie Kunstwerken A44. 

Ook wij merken dat steeds vaker slechts één of enkele inschrijvers zich aanmelden voor deze aanbestedingen. Experts zijn immers maar één keer in te zetten en het risicoprofiel van sommige opdrachten zorgt ervoor dat aannemers goed nadenken voordat ze überhaupt aan een aanbesteding beginnen. De onzekerheid over de staat van een object maakt dat vakmanschap en maatwerk noodzakelijk zijn om de complexe puzzels van deze projecten succesvol op te lossen.  

 Het is niet alleen de omvang van de projecten die ze interessant maakt om aan te werken. Het is de bundeling van aspecten die in één project samenkomen en elkaar beïnvloeden. Alles komt samen in infra-projecten. Denk aan de omgeving (spoor, bebouwing, waterwegen, et cetera), de uitvoeringsplanning, monumentale status, beschikbaarheidseisen, samenwerking met opdrachtgevers en andere betrokkenen, technische uitdagingen en de uitdagingen rond CO2– en stikstofuitstoot. Daarnaast zijn veel van deze ‘kunstwerken’ van groot nationaal of zelfs internationaal belang. Denk aan het economisch belang van de toegang naar de haven van Rotterdam of het borgen van waterveiligheid door keringen, stuwen en sluizen.  

Bovendien is er sprake van een complex netwerk van belanghebbenden. Het is een veel groter spel dan de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Denk aan beheerders en bedienaars van een brug, belangenorganisaties, nevenaannemers en in sommige gevallen erfgoed experts. Daarnaast hebben de omgeving en gebruikers in allerlei vormen invloed op de planning van de uitvoering, zoals omwonenden en (vaar)weggebruikers, waaronder beroepsvaart, pleziervaart, voetgangers, fietsers en zwaar vrachtverkeer. 

Dit maakt de uitdaging in de tender- en uitvoeringsfase enorm. Het is van vitaal belang om Nederland droog en bereikbaar te houden. Daarom is het werken aan infrastructuurprojecten juist aantrekkelijk! 

Wil jij ook werken aan complexe en toonaangevende projecten om Nederland veilig en bereikbaar te houden? Bekijk dan onze vacatures op de werken-bij-website.