Offshore wind

Hollandse Kust West: een stap dichterbij naar klimaatneutraal

Tendermanagement icon Duurzaam icon

Hollandse Kust West: een stap dichterbij naar klimaatneutraal

Als we als Nederland in 2050 klimaatneutraal willen zijn, dan is hernieuwbare energie onmisbaar om dat doel te behalen. Een goede manier om hernieuwbare energie op te wekken is door windparken aan te leggen op zee. Zo geeft de Nederlandse overheid in haar routekaart Wind op zee aan de ambitie te hebben om circa 21 gigawatt aan offshore windcapaciteit geïnstalleerd te hebben in 2030.

Hollandse Kust West (HKW) is een van de windparken die deze ambitie waarmaakt. Met een oppervlakte van circa 176 km2, wordt het toekomstig windpark op 53 kilometer van de Nederlandse westkust aangelegd en zal goed zijn voor een capaciteit van 1.400MW aan hernieuwbare energie. Tender- en duurzaamheidsadviseurs van Flux Partners waren tijdens de tenderfase betrokken bij een consortium voor het schrijven van de kwaliteitsdocumenten.

HKW bestaat uit twee kavels; HKW VI en HKW VII. Per kavel ligt de nadruk op de uitdagingen tijdens de realisatie en operatie van windparken op zee:

  • Voor KAVEL VI: het effect van een windpark op de ecologie.
  • Voor Kavel VII: de integratie van de opgewekte stroom in het Nederlandse energienet. 

Samen met toonaangevende experts in de industrie schreven wij een diverse set aan plannen. Voor Kavel VI beschreven wij voornamelijk de innovaties en investeringen die wij aanbieden om bij te dragen aan de biodiversiteit en ecologie. Voor Kavel VII beschreven wij welke innovaties en investeringen wij aanbieden om de opgewekte energie zo goed mogelijk in het Nederlandse energienet te integreren. Hierbij houden we rekening met: netcongestie en vraag- en aanbod verschillen van energie op korte en lange termijn. Voor beide kavels beschreven we ook hoe wij de zekerheid van de realisatie van het windpark borgen over de gehele keten én een samenvattende beschrijving van onze plannen voor realisatie, exploitatie en ontmanteling van het windpark.

Flux Partners is trots om te hebben bijgedragen aan het succesvol activeren van het team voor de tender van Hollandse Kust West. We zijn ervan overtuigd dat dit windpark een belangrijke bijdrage zal leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. We zijn verheugd om onze expertise te blijven delen met andere bedrijven die werken aan de energietransitie. Wilt u meer weten over hoe Flux Partners u kan helpen bij uw duurzaamheidsambities? Neem dan contact met ons op. We kijken ernaar uit om met u samen te werken aan een duurzame toekomst.