Wind

Inkoopprogramma EU-302 Civiel Werk Kabelverbindingen Onshore

Duurzaam icon

Inkoopprogramma EU-302 Civiel Werk Kabelverbindingen Onshore

Een duurzame energievoorziening vraagt om forse aanpassingen van het hoogspanningsnet. Begin 2022 heeft Tennet EU-302, civiel werk kabelverbindingen, op de markt gezet met een initiële looptijd van acht jaar. Flux Partners heeft in samenwerking met BAM Energie & Water winnende kwalitatieve plannen geschreven.

Flux Partners & BAM

De aanbesteding had een brede scope, variërend van een gedetailleerd omgevingsplan tot visiedocumenten op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Om de juiste ondersteuning te bieden zijn vanuit Flux Partners specialisten uit onze vakgroepen Tendermanagement, Omgevingsmanagement, Procesmanagement en Duurzaamheid aangesloten. Deze vakgroepen werken regelmatig samen en bieden bij projecten met een multidisciplinaire scope meerwaarde op het gebied van integraliteit en volledigheid. In dit traject was Flux verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces, de inhoudelijke expertise, het schrijven van de plannen én het borgen van de integraliteit tussen alle onderwerpen.

Uitvraag & resultaat

De tender bestond uit een fictief project en een aantal roadmaps. Het fictief project is onder andere beoordeeld op de onderdelen omgeving, projectmanagementplan en aantoonbaarheid ontwerp & realisatie. In de roadmaps diende de visie, ambitie en aanpak voor komende vijf jaar beschreven te worden.

Om tot de best mogelijke inschrijving te komen hebben we gedurende zes maanden nauw samengewerkt met BAM Energie & Water. Deze samenwerking is goed verlopen. Inspirerende sessies en intensief contact hebben geleid tot een mooi eindproduct voor TenneT. Met een uitmuntende score op o.a. het Projectmanagementplan, omgevingsplan, en meerdere roadmaps hebben wij het gewenste resultaat voor BAM behaald. De inschrijving werd geprezen om haar SMART uitwerking, ambitie en integrale benadering. Hiernaast bieden de opgezette roadmaps handvaten voor BAM Energie & Water en TenneT om zich te blijven ontwikkelen, zowel binnen de overeenkomst als daarbuiten.

Wij lichten kort onze aanpak op het fictief project omgeving, PMP, en de roadmap duurzaamheid hieronder toe.

Fictief project omgeving:
Voor het fictief project omgeving was het behouden van een goede lange termijn relatie met de omgeving van groot belang. Dit borgt BAM E&W door de omgeving al vroegtijdig meenemen om draagvlak en stakeholdertevredenheid creëren. Zo geven ze een dodehoektraining voor basisscholen en gaan ze regelmatig het projectgebied door om kleine aandachtspunten vlot en laagdrempelig op te lossen.

Roadmap duurzaamheid:
De roadmap duurzaamheid focust zich op verbeteren van de biodiversiteit en minimaliseren van de hoeveelheid afval, primaire materialen en CO2– & NOX-uitstoot. Door onder andere de ontwikkeling en optimalisatie van een buis die uit gerecycled HDPE bestaat, toepassing van een volledig elektrische boorrig, en het opzetten van een menukaart “natuur” dragen we hieraan bij.

Projectmanagementplan:
In het PMP laten wij zien hoe BAM E&W op een beheersbare manier de plannen uitvoert, gericht op het sturen en behalen van resultaten. BAM E&W heeft zicht op de onderwerpen die van belang zijn voor het op een beheerste wijze uitvoeren van het fictieve project. Dit doen ze aan de hand van kritieke succes factoren en KPI’S, concrete verbeterprocessen én een geïntegreerd informatiemanagementsysteem.

Terugblik en vooruitblik

Wij kijken tevreden terug op een succesvolle samenwerking met BAM Energie & Water, met een goede beoordeling als resultaat. De tender was een uitdagend en intensief project. Door de krachten van BAM en Flux Partners te bundelen zijn wij tot nieuwe inzichten en innovatieve aanpakken gekomen. Wij kijken er naar uit om deze samenwerking voort te zetten.