Renovatie metrostation Spaklerweg

Duurzaam icon

Renovatie Metrostation Spaklerweg

De Gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram, vervangt in samenwerking met ProRail de constructie en het aanbeeld van de westelijke toegang van Metrostation Spaklerweg.. Vanwege de kansen die er worden gezien voor vrijkomende materialen heeft de gemeente het project aangewezen als pilot voor circulair aanbesteden. Belangrijke focuspunten waren een heldere afweging tussen kosten, hoogwaardig hergebruik en milieu impact. Flux Partners is gevraagd door Gemeente Amsterdam (Metro en Tram) om invulling te geven aan de circulaire eisen voor de aanbesteding van dit pilotproject. Voor dit project wil de gemeente inzichtelijk hebben welke materialen er vrijkomen uit bouwprojecten, en hoe deze hoogwaardig kunnen worden hergebruikt door ze te documenteren in materialenpaspoorten. Ter voorbereiding had het project een eerste versie van een Materialenpaspoort opgesteld.

De kracht van Flux

  • In succesvolle online workshops (COVID) vertaalden we de duurzaamheidsstrategie naar uitgangspunten voor de aanbesteding
  • De uitgangspunten zijn concreet gemaakt met KPI’s en geborgd in het contract
  • Een afwegingsmodel tussen kosten, hoogwaardig hergebruik op basis van het 10-R model en de milieukosten op basis van de Milieukosten Indicator (MKI)

Uitdaging: Samen versnellen
De gemeente Amsterdam is net als Flux Partners aangesloten bij het Bouwprogramma Metropoolregio Amsterdam, een organisatie die circulair bouwen in de regio wil versnellen. Vanuit het Bouwprogramma werd een samenwerking opgesteld tussen C-Creators, Bureau Boot en Flux Partners om invulling te geven aan de pilot.

Flux nam hierbij verantwoordelijkheid voor de volgende onderdelen:
Het formuleren van circulaire eisen voor de aanbestedingsstukken (UAV-GC contract, aanbestedingsprocedure met gunningscriteria).

Met het formuleren van eisen diende het volgende bereikt te worden:
– Aannemers treffen circulaire maatregelen bij uitvoering projecten;
– Inzicht in kosten en baten van circulair bouwen en duurzaamheidswinst;
– Aannemer neemt eisen op in validatie en verificatie systeem (organisatie en handhaving)
– Minimale kosten voor OG en ON.
– Presentatie ter kennisgeving voor andere directies en projecten

Aanpak
Flux heeft drie workshops gegeven om invulling te geven aan deze vraag: (1) Definiëren KPI’s en doelen, (2) Verifiëren eisen en aanbestedingsstrategie en (3) concretisering van de uitvraag. Hierbij werden het technisch team, de aanbestedingsmanager en projectmanagers stap voor stap meegenomen in het uitwerken en implementeren van een gunningscriterium en eisen met impact geschikt voor deze projectgrootte.

Resultaat: Producten voor circulaire evaluatie
Vervolgens zijn er twee producten uitgewerkt voor dit project:

– Een afwegingsmodel tussen kosten, hoogwaardig hergebruik op basis van het 10-R model en de milieukosten op basis van de Milieu kosten Indicator (MKI).

– Een eisenpakket voor borging van de circulariteitsdoelen en het uitwerken van het materialenpaspoort.
Het afwegingsmodel kan worden ingezet tijdens de uitwerking van het ontwerp of in de gunningsfase. Vanwege de risico’s en schaal van het project is gekozen om de circulaire ambities en doelen uit te werken in contracteisen. De lessen met betrekking tot het project, proces en organisatie zijn uitgewerkt en gedeeld met de gemeente voor verdere implementatie in toekomstige projecten.

Naar verwachting wordt het metrostation eind 2021 opgeleverd.

Project team

Tags

  • #circulaire economie
  • #Duurzaamheid
  • #GWW
  • #MKI
  • #tender

Delen

Deel via WhatsApp