Singelgrachtgarage Amsterdam

Singelgrachtgarage Amsterdam

Duurzaam icon

Advisering Milieukosten Indicator voor “Singelgrachtgarage-Marnix”

De Gemeente Amsterdam wil onder de singelgracht een ondergrondse parkeergarage plaatsen. In deze parkeergarage komt plek voor zo’n 800 auto’s. De huidige bovengrondse parkeerplaatsen kunnen naar de nieuwe parkeergarage verplaatst worden waardoor er meer ruimte op straat komt. Net als bij vele andere projecten in Amsterdam wordt de duurzame ambitie van de stad meegenomen in de aanbesteding. Hierom is er een gunningsaspect Milieukosten indicator toegepast. Flux Partners heeft de Gemeente Amsterdam ondersteund in het formuleren en toetsen van dit gunningsaspect.

De kracht van Flux

  • Formulering van het gunningsaspect en de contracteisen
  • Analyse van LCA
  • Toetsing van de gegeven MKI-waardes en onderbouwing van de inschrijvers

Singelgrachtgarage Amsterdam

Uitdaging
Voor de aanbesteding van de Singelgrachtgarage-Marnix (Locatie) heeft de Gemeente Amsterdam de Milieukosten Indicator (MKI) als gunningsaspect toegepast. De MKI-waarde en onderbouwing die wordt aangeleverd door de inschrijvers moet getoetst worden. Deze toetsing moet ook na gunning doorgezet worden tijdens de voortgang van het project en aan het einde van de realisatie. Om de Gemeente Amsterdam te begeleiden in dit proces heeft Flux Partners passend advies gegeven en de toetsing uitgevoerd.

Aanpak
Om de MKI zo goed mogelijk toe te passen als gunningscriterium heeft Flux Partners in het voorstadium Gemeente Amsterdam ondersteund bij het formuleren van het gunningaspect en de contracteisen. Na inschrijving hebben wij de gegeven MKI-waarde en onderbouwing van de inschrijvers getoetst en de gemeente Amsterdam geadviseerd bij het beantwoorden van eventuele vragen vanuit de inschrijvers. Ook heeft Flux de bijgeleverde levenscyclusanalyse (LCA) van de vier inschrijvers geanalyseerd en gecontroleerd. Naast de toetsing en analyse heeft Flux de Gemeente Amsterdam ook geholpen in het uitbreiden van hun interne ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid doormiddel van een actieve betrekking bij de processen en verdere kennisoverdracht.

Project team

Tags

  • #Amsterdam
  • #Duurzaamheid
  • #gemeente
  • #MKI

Delen

Deel via WhatsApp