Tender renovatie REC-P UvA

Tendermanagement icon Duurzaam icon

Flux ondersteunt gemeente Amsterdam in de route naar een duurzame stad

Amsterdam staat voor een grote uitdaging, namelijk de bouw van 1000 nieuwe woningen per jaar tot 2030. Daarbovenop heeft de gemeente hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, waarin vier pijlers leidend zijn.  

Tenderbegeleiding en toepassing circulaire principes bij renovatie Universiteitsgebouw

Circulaire renovatie in druk binnenstedelijk gebied
Voor de tender van de renovatie van het P gebouw van het Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (REC-P) is Flux Partners ingeschakeld om de tender te begeleiden. REC-P is een oud laboratorium gebouw (1968) dat eind jaren ‘80 is omgebouwd tot kantoor en onderwijsgebouw. Vanwege een verouderde inrichting en installatie ontwerp is dit gebouw aan een grondige renovatie toe.  Het is een uitdagende renovatie omdat REC-P in een druk binnenstedelijk gebied ligt. Daarnaast is er een nabij liggend groot woningbouwproject in de afrondingsfase. De twee grote uitdagingen: werken in krap binnenstedelijk gebied en beperkt geduld en verdraagzaamheid van de bewoners uit de omgeving. De wens van de UvA dat de renovatie bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de universiteit. Om deze reden is een groot deel van gunningscriteria van de tender gebaseerd op de toepassing van circulaire principes in de renovatie.  

Circulair vooruitstreven met het oog op de uitvoering 
Om knelpunten en kansen in de omgeving te herkennen hebben wij meerdere locatie bezoeken uitgevoerd. Zo zijn onder anderen de verlaagde verdraagzaamheid van de buurt en de schaal van de logistieke puzzel aan het licht gekomen. Door slimme en duurzame logistieke methodes toe te passen zijn veel van deze knelpunten weggenomen. Flux Partners heeft samen met de kennisdragers duurzaamheid en circulariteit van de aannemer een plan van aanpak opgesteld. De 10R ladder van circulariteit (figuur1) stond hierbij centraal. Wij hebben ingezet op het maximale behoud van de kwaliteit van grondstoffen en producten door deze zo lang mogelijk in de loop te houden. Ook hebben we lessons learned uit voorgaande duurzame (renovatie)projecten meegenomen. Door nauw samen te werken met de uitvoering, de projectleider en de hoofdmonteur, hebben wij concrete en realistische voorstellen op het gebied van circulariteit ontwikkeld. Het resultaat: een reëel maar vooruitstrevend plan!  

Resultaat  

  • Een circulair plan van aanpak met zowel bewezen als innovatieve circulaire toepassingen  
  • Kansen voor het intern & extern toepassen van geoogste materialen uit de renovatie in kaart gebracht 

Kracht van flux 

  • Onze kennis van winnende tenders schrijven in combinatie met inhoudelijke expertise van circulaire economie   
  • Onderscheidend vermogen door creatieve blik  

Project team

Tags

  • #Amsterdam
  • #Circulariteit
  • #Duurzaamheid
  • #renovatie
  • #tender
  • #Utiliteitsbouw

Delen

Deel via WhatsApp