Van Hattum en Blankevoort – aanbesteding Vrije Kruising Dijksgracht

Duurzaam icon

Voor Van Hattum en Blankevoort heeft Flux Partners bijgedragen aan de aanbesteding voor project Vrije Kruising Dijksgracht.

Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail waarin de capaciteit voor zowel goederen als passagiers in en rondom het centraal station van Amsterdam vergroot wordt. Dit is hoognodig gezien de grote groei van passagier- en goederentransport in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de toekomst.

Van Hattum en Blankevoort heeft Flux Partners benaderd om verantwoordelijkheid te nemen voor het EMVI-criterium emissievrije bouwplaats (plan van aanpak) en bijbehorende CO2-berekening, beide goed voor een fictieve EMVI-korting van €0,5 mln. Vanuit voorgaande projecten heeft Flux veel kennis en ervaring van emissievrij bouwen en de doelstellingen van ProRail.

De vrije kruising Dijksgracht is het tweede van 12 projecten uit het PHS van ProRail. Het project omhelst de realisatie van een spoorkruising (onderdoorgang) ter hoogte van de Dijksgracht in Amsterdam. In het eerste project van de PHS is het hier eerst aanwezige rangeerterrein verwijderd, op deze locatie wordt nu de onderdoorgang gerealiseerd. Het project moet uitgevoerd worden in het centrum van Amsterdam waardoor onder andere emissiearm werken een vereiste is. Dit met het oog op overlast in de buurt en het voorkomen van klimaatverandering in het algemeen.

De uitdaging

Het project vrije kruising Dijksgracht was de eerste uitvraag van ProRail gericht op het behalen van een emissievrije bouwplaats. Het project dient dan ook als pilot waaruit lessen en ervaringen overgenomen worden naar volgende (PHS) projecten. De uitvraag was dan ook niet enkel gericht op de reductie van CO2(-equivalenten) maar ook op het opdoen van (leer)ervaringen en zichtbaarheid.

Van Hattum en Blankevoort heeft Flux ingeschakeld om invulling te geven aan het plan van aanpak een het opstellen van de CO2-berekening. Als onderdeel van VolkerWessels lopen er al diverse initiatieven voor verduurzaming en de reductie van CO2-uitstoot in de uitvoering van projecten. In het samenbrengen van deze informatie en dit vervolgens specifiek toepassing voor het project Dijksgracht zat een van de uitdagingen van dit project.

Aanpak

Voor de invulling van het plan van aanpak voor de emissievrije bouwplaats zijn meerdere inhoudelijke sessie georganiseerd binnen van Hattum en Blankevoort. In de sessies lag de nadruk voornamelijk op het opzoeken van bestaande kennis en het uitspreken van ambities. Wat kunnen we allemaal bereiken in deze pilot emissievrije bouwplaats? Wat kunnen we leren en hoe delen we dit? Wat weten we al uit voorgaande projecten en nemen we mee naar deze? Naast de sessies zijn er losse gesprekken gevoerd met experts binnen VolkerWessels om zo alle aanwezig kennis/input te benutten.

De opgedane input is verwerkt in meerdere tussentijdse producten die zowel binnen als buiten het projectteam zijn gereviewed. Dit gestructureerde proces heeft uiteindelijk geleid tot twee eindproducten (PvA en CO2-berekening) die aansloten op de mogelijkheden en ambities van Van Hattum en Blankevoort.

Resultaat

Het PvA Zero Emissie is door opdrachtgever gescoord met een 8 waarmee 75% van de maximale EMVI-korting is verdiend. Deze score sloot aan bij de vooraf gekozen strategie. Met de CO2-berekening is tevens 76% van de maximale EMVI-korting behaald door in te schrijven met een uitstoot van 235 ton CO2.

Kracht van Flux Partners

Flux Partners heeft tijdens het gehele proces gestuurd op het reduceren van CO2. Deze reducties zijn uiteindelijk gerealiseerd in het gehele proces, van ontwerpoptimalisaties tot materieelinzet. Daarnaast hebben we veel informatie verzameld, gewogen en op meerwaarde voor de aanbesteding geselecteerd. Proces-technisch hebben wij ook het schrijven van het EMVI-plan en de uitvoering van de CO2-berekening uitgevoerd.