Projectbeheersing

Wij zorgen dat er voldoende grip is op de beheersing van GROTIK-aspecten tijdens het inrichten, ontwerpen en realiseren en verbeteren daarmee het rendement, de focus binnen het projectteam en de relatie met de opdrachtgever.

 

Flux Partners in optimaal projectrendement
Wij zorgen voor:
– Een integrale inrichting en naleving van het projectmanagementsysteem met verbinding en draagvlak binnen het projectteam;
– Duidelijk ingerichte werkpakketten, gericht op tijdige en aantoonbare oplevering voor een optimale cashflow;
– Vroegtijdige afstemming van klanteisen om zo aan de verwachte kwaliteit te kunnen voldoen.

Flux Partners in projectfocus
Wij richten ons op:
– Het afleiden van de processen vanuit het gezamenlijke doel en het contract met hierbij de benodigde taakafbakening voor de projectorganisatie.
– Het belang van integraliteit aan het projectteam zichtbaar maken door in interactieve sessies processen (bijvoorbeeld verificatie en validatie) samen projectspecifiek te maken;
– Het continu inzichtelijk hebben van de GROTIK-aspecten door het inrichten en bijhouden van een dashboard;
– Het plezier om met elkaar het gemeenschappelijk doel te willen bereiken en behalen waarbij wij thema’s en gamification inzetten.

Flux Partners in relatieverbetering met de opdrachtgever
Wij helpen met:
– Het maken van afspraken over samenwerken en het betrekken van opdrachtgever bij alle fases van het project, door projectdoelstellingen samen op te stellen en de organisatie te spiegelen aan die van de opdrachtgever;
– Het continu proactief betrekken van de opdrachtgever omtrent verwachtingen, interpretatieverschillen en naleving van het contract.

Onze adviseurs zijn analytisch sterk, hebben grip op het project weten als geen ander te structureren en te organiseren. Binnen Flux Partners is er ruime ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde en is er veel kennis van UAV-gc contractvormen en BVP-inkoopprocedures. Met integrale projectbeheersing is Flux – Partner in optimaal projectrendement, projectfocus en relatieverbetering met Opdrachtgevers.

Voor meer informatie over Projectbeheersing van Flux Partners neem contact op met Wybe Meijer.

Onze projecten
Werken aan het spoor vereist een strakke planning.
Ingrepen aan het spoor vereisen integrale projectbeheersing.
Werken met strakke planning vraagt overzicht en efficiëntie.
Systeem integratie: wie knipt moet plakken.
Met data elke dag gezonder.