Blvc-plan-flux-verbreding-A9

Flux Partners stelt BLVC-plan op en voert duurzaamheidsmanagement uit voor verbreding A9

Duurzaam icon Omgevingsmanagement icon

Flux Partners stelt BLVC-plan op en voert duurzaamheidsmanagement uit voor verbreding A9

In opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt aannemer VeenIX de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Ter hoogte van Amstelveen wordt de A9 verdiept aangelegd over een lengte van 1,6 kilometer. Flux Partners ondersteunt hierbij met het realiseren van de duurzaamheidsambities en de BLVC-plannen voor de gemeente Amstelveen en de gemeente Ouder-Amstel. In deze blog vertellen twee Flux’ers die bij het project betrokken zijn over hun werkzaamheden.

Oog op duurzaamheid

Namens Flux brengt duurzaamheidsadviseur Hilde Koopmans met haar team de milieu-impact en CO2-uitstoot van het project in kaart. Hierbij maakt ze gebruik van de Milieu Kosten Indicator (MKI). De MKI-waarde geeft een representatiever beeld van de echte kosten van bepaalde keuzes, gebaseerd op de impact ervan op het milieu. “Vorig jaar heeft Flux de opdracht gekregen om de MKI-waarde inzichtelijk te maken en deze maximaal te verlagen.”

“Daarnaast hadden we de taak om de CO2-prestatieladder-certificering voor niveau 5 te behalen”, vervolgt Hilde. “Dankzij onze inzet is dat inmiddels gelukt. Hiervoor gingen we in gesprek met verschillende interne en externe partijen om te kijken of de projectactiviteiten of de gebruikte materialen duurzamer kunnen.” Hilde’s team zette hiervoor de basis neer door verduurzamingskansen te verkennen, een strategie te ontwikkelen en initiatieven op te starten.

Hergebruik materialen

Inmiddels is Hilde’s team bezig met de volgende stappen op het gebied van duurzaamheid van het project. Zo brengen ze via speciale rekenmethodes de impact van de gekozen activiteiten en gebruikte materialen in kaart, op basis van de Life Cycle Analyses (LCA). “We hebben qua materiaalgebruik al op verschillende manieren winst geboekt als het gaat om duurzaamheid. Zo wordt een groot deel van de damwanden gemaakt van het schroot van oude damwanden en proberen we ook zoveel mogelijk grond en andere materialen te hergebruiken. Verder proberen we liggers van de oude constructies opnieuw in te zetten en willen we de oude en tijdelijke geleiderail zo veel mogelijk opnieuw gebruiken.”

Omgevingsmanagement

Naast Hilde werkt ook Monica Simonis namens Flux Partners aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. De adviseur omgevingsmanagement maakt via een BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) inzichtelijk wat de gevolgen van de werkzaamheden zijn voor de omgeving. “Voor gemeenten is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de werkzaamheden in de praktijk voor impact hebben. De grootste uitdaging in het deelgebied waar ik in werk is het bereikbaar houden van de zogenoemde clusters. Deze geografische opdeling is gemaakt om de bereikbaarheid van de gemeentes waar we in werken zo goed mogelijk te behouden. Hierin heb ik te maken met veel afhankelijkheden tussen de verschillende werklocaties van het project en daardoor met veel verschillende personen. Het vaststellen van het plan voor een bepaalde periode maar ook oog houden voor de gewenste flexibiliteit voor het optimaliseren van de planning of het rekening houden met evenementen in de omgeving, blijft een voortdurende puzzel.

Plezierige samenwerking

Momenteel is Monica bezig met het plan waarin ze de BLVC-factoren voor het tweede halfjaar inzichtelijk maakt. “De gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en Rijkswaterstaat zijn erg blij met onze expertise en flexibiliteit om tijdig een passende oplossing voor het plan te vinden”, zegt Monica. “Wat ik zelf erg leuk vind aan dit project, is dat ik contact heb met veel werkvoorbereiders die hun technische kennis met mij delen. Hierna mag ik de vertaalslag maken naar de gemeente via het BLVC-plan.” Ook Hilde geniet van het contact met andere betrokkenen: “We denken met veel mensen na hoe we de MKI-score omlaag kunnen brengen. Dat je op die manier samen tot een zo duurzaam mogelijke oplossing komt, geeft een goed gevoel.”

Wil je ook jouw krachten bundelen met de expertise van Flux Partners? Neem contact met ons op!