MKI, CO₂ en circulariteit eenvoudig monitoren met onze tool

Duurzaam icon

Duurzaam inschrijven eenvoudig gemaakt: tool monitort scores op MKI, CO₂ en circulariteit

Steeds vaker is duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s bij infrastructuurprojecten. Dit is het gevolg van de bewuste strategie van grote opdrachtgevers om duurzaam en circulair in te kopen: een implementatie van politiek en bestuurlijk beleid (denk aan coalitieakkoord, uitvoeringsprogramma’s en klimaatdoelstellingen). Hiernaast is er een verandering in het onderdeel duurzaamheid bij aanbestedingen.

MKI, CO₂-uitstoot en circulariteit steeds belangrijker voor opdrachtgevers

Bij grote projecten is duurzaamheid steeds vaker topprioriteit en de MKI algemeen goed. Maar ook bij de kleinere projecten is de MKI met regelmaat een vereiste. Wij zien hierin een trend: opdrachtgevers vragen steeds vaker een meer uitgebreide en professionele onderbouwing van de berekeningen en gevonden waardes. Een bijkomende uitdaging is dat de regels complex zijn en fluctueren van project tot project. Dat is niet zonder gevolgen: een kostbare fout is snel gemaakt en opdrachtnemers zien goed scorende, duurzame innovaties te vaak over het hoofd. Om deze fouten te voorkomen zijn experts nodig die precies weten hoe ze het proces moeten leiden. Zij kunnen ervoor zorgen dat de kwantitatieve onderbouwing overzichtelijk en soepel verloopt.

Eenvoudig relevante waardes bepalen met onze tool

De experts van Flux Partners helpen al jaren bij het beheersen van complexe projecten. Op basis van onze ervaringen en de wensen van onze klanten ontwikkelden wij een tool waarmee het eenvoudig is om de MKI en CO₂-uitstoot te berekenen. Deze tool haakt aan bij het standaard format dat Rijkswaterstaat, ProRail en provincies gebruiken.

In de tool en het bijbehorende dashboard focussen we ons op MKI, CO₂, prijs en massa. Door ook de kosten inzichtelijk te maken stelt het de gebruiker in staat om de afweging te maken tussen de prijs van een materiaal of innovatie, en winst op MKI dan wel CO₂ besparing. Het inzichtelijk maken van de massa creëert de mogelijkheid om te sturen op materiaalgebruik. Zo kan je naast duurzaamheid ook circulariteit meenemen in het ontwerp. Met het dashboard is het direct duidelijk of innovatie of een duurzame oplossing meerwaarde biedt.

De tooling stelt u in staat om inzicht te krijgen in de MKI en waar en hoe de CO₂-uitstoot plaatsvindt. Dit inzicht is essentieel om tot de laagst mogelijke MKI of CO₂-waarde te komen.  Tijdens lopende projecten kan de tool en het bijbehorend dashboard ingezet worden om de verwachte – of beloofde – MKI/CO₂uitstoot te vergelijken met de al uitgestoten hoeveelheid tijdens het project. Dit stelt de projectleiding in staat om tijdig bij te sturen op de MKI/ CO₂ -uitstoot wanneer deze hoger uitvalt dan initieel verwacht.

Zo bieden wij een efficiënte en vlotte manier om de normaal complexe MKI/CO₂berekening uit te voeren, te optimaliseren en daarover te rapporteren.