Werkzaamheden N241: Hoe Flux helpt van tender tot uitvoering

Tendermanagement icon Omgevingsmanagement icon

Werkzaamheden N241: Hoe Flux helpt van tender tot uitvoering

In de tenderfase van de werkzaamheden aan de N241 hielpen wij Boskalis om het winnende plan te schrijven. Dat is gelukt! Vanuit tendermanagement ondersteunden Fluxers Rob Tönissen, Jesse van der Mieden en Ruben Maat het team van Boskalis. Inmiddels zitten we in uitvoeringsfase. Collega Jorn Verwoerd is hierin de verantwoordelijke omgevingsmanager. Van tender tot uitvoering: Flux Partners is erbij. Dit heeft verschillende voordelen. Wij noemen er drie:

1. Snel aansluiten op de inhoud

In de tenderfase hebben we diverse EMVI-beloftes opgesteld waarmee het uitvoeringsteam aan de slag is gegaan. De communicatielijnen tussen onze Flux-collega Jorn en het tenderteam zijn kort. En dat werkt in ieders voordeel: een kort belletje, of het bespreken van gemaakte keuzes, gebeurt snel en efficiënt. Hierdoor groeide Jorn al snel uit tot een volwaardig gesprekspartner op inhoud en proces: “Je maakt een vliegende start. De trein rijdt al, je springt er alleen veel makkelijker op. Ook je EMVI-beloftes maak je makkelijker waar, doordat je kennis hebt van de tenderfase. Je begrijpt het doel van de gemaakte keuzes beter.” 

2. Samenwerken op de zachte én de harde kant

Tenderfase: Het contract was op basis van een bouwteam, met samenwerking als speerpunt. In de tenderfase waren we nog zoekende: hoe gaan we dit met elkaar doen? Samen met het team bespraken we verschillende modellen. We kozen ervoor om niet alleen de zachte kant te benoemen, maar juist ook de harde kant: welke procedures zijn er? Welke rollen zijn er? En welke taken? Aan welke doelen werken we samen? De ervaring leert ons dat er in de samenwerking juist op deze punten vaak gedoe ontstaat.

“Gedoe in samenwerking ontstaat vaak over de harde kant:  onduidelijkheid over processen, taken en doelen.”

Uitvoeringsfase: Jorn ervaart in de praktijk dat de harde kant van de samenwerking vooraf goed is vastgelegd. Boskalis introduceerde een kostentafel. Specialisten van bouwteam Provincie Noord-Holland en Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Boskalis en onafhankelijke derden zitten met elkaar aan tafel als één grote familie. Deze lijn hebben wij doorgetrokken naar andere aspecten binnen de overeenkomst, zoals de risicotafel. Er is geen verborgen agenda en dankzij transparantie en deskundigheid kunnen de specialisten tijdig de juiste keuzes maken. Dit werkt heel goed!

3. Teamvorming op basis van selectie

Tenderfase: Provincie vond het belangrijk om op een juiste manier samen te werken. Om daar invulling aan te geven werkten we met Insight-profielen. Wij maakten van elk Boskalis projectteamlid een profiel aan. Hetzelfde deden wij voor de Opdrachtgeverskant. Dit gaf ons inzicht in het team dat bij de uitvoering betrokken is. We kregen een beeld van hun functioneren als groep. Zo konden we op voorhand al sturen op de aandachtspunten in de samenwerking.

Uitvoeringsfase: Een project van dit formaat heeft een lange doorlooptijd. Betrokkenen gaan halverwege het project iets anders doen, of krijgen een andere functie. Bij de wisseling van teamleden kijken we echt of de nieuwe persoon past binnen het teamwiel van Insight-profielen. De vraag is of iemand in het team past. De profielen helpen ons daarbij. Zo blijft ons bouwteam goed functioneren, ook na wisselingen.

De N241, de A.C. de Graafweg, in de provincie Noord-Holland verbindt de N242 met de A7. Het is een 12 kilometer lange smalle weg met veel verkeer en vele in- en uitritten. De aanbesteding had als doel de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.