Compliant zijn

Bij dit vraagstuk faciliteren wij uw organisatie te voldoen aan wet- en regelgeving of kwaliteitsnormen die voor de organisatie van toepassing zijn. Hierbij is de uitdaging om ondanks het verplichte karakter/top-down benadering de medewerkers mee te krijgen en de nieuwe werkwijze in te bedden. Vanuit de wet- en regelgeving zullen wij uw beleid en (IT)-processen hierop inrichten en zorg dragen voor de verandering bij medewerkers.

Op dit moment kunnen wij u ondersteunen bij de volgende wet- en regelgevingen of kwaliteitsnormen:

  • Het integreren van ISO9001 (norm kwaliteitsmanagement), ISO14001 (standaard voor eisen milieumanagementsysteem) en ISO45001 (standaard voor arbeidsgerelateerde veiligheid);
  • Nasleep van de implementatie van de AVG-wetgeving;
  • De doelstelling van de overheid om in 2023 100% circulair in te kopen.