UAV 2012

De UAV 2012 vormen de basis voor veel bouwprojecten. Voor projecten in de GWW in een traditionele bouworganisatievorm passen overheidsorganisaties bijna altijd de UAV 2012 toe.

UAV betekenis

UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden (voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken). De UAV is de contractsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor projecten in de GWW. Met andere woorden: in de UAV staan de algemene juridische voorwaarden voor het vormen van een contract bij bouwprojecten. Deze voorwaarden zijn niet standaard van toepassing, maar moeten expliciet van toepassing worden verklaard in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Over de UAV 2012

De UAV 2012 zijn de nieuwste versie van de UAV, die voor het eerst zijn gepubliceerd in 1989. In de loop der tijd zijn de regels in de UAV uitgegroeid tot de standaardvoorwaarden die bij vrijwel alle bouwovereenkomsten van toepassing worden verklaard. In de UAV 2012 zijn ook de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken opgenomen. Dit was voorheen de UAV-TI.

De UAV 2012 worden toegepast bij traditionele bouworganisatievormen, dus wanneer alleen de uitvoering wordt uitbesteed. Er zijn ook voorwaarden specifiek voor een geïntegreerde bouworganisatievormen. Dit zijn de UAV-GC 2005.