Energietransitie

Om opwarming van de aarde tegen te gaan, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De maatregelen en afspraken voor deze energietransitie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Wat energietransitie precies is en wat de betekenis ervan is voor Nederland leest u op deze pagina.

Wat is energietransitie?

Energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een energiesysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame en CO₂-neutrale energiebronnen. Wanneer fossiele bronnen verdwijnen kan dit uiteindelijk winst opleveren voor de natuur, veiligheid en gezondheid van de bevolking. Fossiele energie bestaat namelijk uit steenkool, aardolie en aardgas, wat de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Door energie uit zon, wind, waterkracht en biomassa te halen, verminderen we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk. De transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies is echter een grote uitdaging, die veel technische en maatschappelijke veranderingen in de economische sector vereist.

Energietransitie Nederland in kaart

Het doel van de energietransitie is om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland. Een van grootste uitdagingen is verwarming, aangezien Nederlandse huishoudens hiervoor veel aardgas gebruiken. Om dit te veranderen moeten we duurzame zonne-energie, groen gas of stadsverwarming op biogas gebruiken. Koken op gas kunnen we omzetten door een keramische of inductiekookplaat te laten plaatsen.

Bij steeds meer nieuwbouwhuizen wordt aardgas al vervangen door andere energiebronnen. Voor de verwarming in huis is dat echter niet zo eenvoudig. Mogelijke oplossingen zijn zonneboilers en elektrische warmtepompen. Een ander belangrijk en uitdagend onderdeel van de energietransitie is het opslaan van energie. Omdat de zon niet altijd schijnt, moeten er opslagmogelijkheden zoals accu’s worden ontwikkeld. Het is wel belangrijk dat deze voor iedereen betaalbaar zijn. Kortom: voor een geheel duurzame energievoorziening valt er de komende jaren nog een flinke slag te slaan.