Relatics

Hoe succesvol een bouwproject is, is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare informatie en interdisciplinaire communicatie. Het is dus belangrijk om hier structuur in te brengen, bijvoorbeeld door middel van Systems Engineering. Om dit proces nauwkeurig vast te leggen wordt er gebruik gemaakt van een tool als Relatics. Met Relatics is het mogelijk om de beschikbare informatie in een bouwproject te structureren. Zo is er gedurende het volledige traject efficiënte communicatie mogelijk en worden fouten zo veel mogelijk voorkomen.

Wat is Relatics?

Relatics is een webplatform om informatie met betrekking tot een bouwproject te beheren. Hierbij gaat het om informatie zoals de beschikbare ruimte, stakeholders, projecteisen, uitvoering en de vooruitgang van het project. Deze complexe samenhangende informatie kan men gestructureerd weergegeven in Relatics.

Om alle elementen te identificeren die in Relatics vastgelegd moeten worden, wordt vaak Systems Engineering gebruikt. Relatics is een tool om deze elementen te structureren en herleiden naar het hoger liggende object. Zo zijn onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende disciplines meteen duidelijk en is er een efficiënte interdisciplinaire samenwerking mogelijk.

In Relatics kunnen alle betrokkenen bij een project hun bijdrage leveren in een beveiligde cloud based omgeving. Met het platform kan eenvoudig informatie worden toegevoegd uit andere software, zoals CAD, DMS en planningssoftware. Als er informatie wordt gewijzigd, dan is de impact ervan voor het project als geheel direct zichtbaar.

Voor- en nadelen van Relatics

Een groot voordeel van Relatics is dat het volledig webgebaseerd is, waardoor iedere gebruiker altijd en overal toegang tot dezelfde informatie heeft. Relatics is bovendien gebruiksvriendelijk en een nuttige tool om samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand te brengen, mits het op de juiste manier geconfigureerd is.

Daarmee komen we meteen tot een nadeel van Relatics, namelijk dat het programma eerst geconfigureerd moet worden voordat het kan worden gebruikt. Een onjuiste configuratie heeft direct gevolgen voor de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.