Duurzaamheidsplan Koopvaardersschutsluis

Tendermanagement icon Duurzaam icon

Duurzaamheidsplan renovatie Koopvaardersschutsluis

De Koopvaardersschutsluis in Den Helder verbindt de Noordzee met de binnenwateren in de kop van Noord-Holland. Door de slechte staat van de sluis heeft de provincie Noord-Holland een tender uitgeschreven om deze te renoveren en te verlengen. Op deze manier blijft dit essentiële knooppunt in de toekomst bruikbaar voor beroep- en pleziervaart. Naast de renovatie van de Koopvaardersschutsluis omvat dit project de verbouwing van de Boerenverdrietsluis waarmee een (tijdelijke) omvaarroute gerealiseerd wordt. Voor deze tender zijn 4 gunningscriteria opgesteld door de Provincie Noord-Holland waaronder een duurzaamheidsplan. Voor alle 4 gunningscriteria is Flux ingeschakeld.

De kracht van Flux

  • Een duurzame aanpak voor het renoveren van de Koopvaardersschutsluis: het minimaliseren van de milieu-impact en het maximaliseren van waarde behoud
  • Integraal invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Holland
  • Tenderproces begeleid en de tenderdocumenten opgesteld waaronder het duurzaamheidsplan

Uitdaging
Strukton heeft zich ingeschreven voor de tender “renovatie en uitbreiding Koopvaadersschutsluis” uitgeschreven door de provincie Noord-Holland. Als onderdeel van tender heeft Strukton een duurzaamheidsplan opgesteld waarin invulling is gegeven aan de twee duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Holland:

1. Het maximaliseren van het behoud van materiaalwaarde met een minimale milieu-impact door de gebruikte materialen.

2. Het minimaliseren van de milieu-impact bij de realisatie van het project.

Voor beide duurzaamheidsdoelstellingen waren verdiepende aandachtspunten van toepassing. Deze hadden betrekking op materiaalgebruik, primaire grondstoffen, waarde, losmaakbaarheid, energieverbruik en reductie van CO2 equivalent. Tussen de diverse doelstellingen bevinden zich spanningsvelden waardoor het moeilijk is om de meest duurzame oplossing uit te werken en te realiseren. In opdracht van Strukton heeft Flux Partners onder anderen invulling gegeven aan het duurzaamheidplan van de aanbesteding en hen begeleid met het tenderproces

Aanpak
Flux Partners heeft invulling gegeven aan het duurzaamheidsplan door kennis uit de interne organisatie te leveren. Omdat er na gunning een bouwteamfase volgde lag de focus op een procesmatige aanpak om de (duurzaamheids)doelstellingen van de provincie te bereiken., het organiseren van inhoudelijke brainstormsessies met de combinatie (Structon + Oosterhof Holman), het opstellen van een duurzaam ontwerpproces en het schrijven van het duurzaamheidsplan. Tijdens de inhoudelijke sessies heeft Flux haar expertise gedeeld met de combinatie zodat dit samen met de specialistische en praktische kennis van de combinatie de basis legde voor het duurzaamheidsplan. Tijdens deze sessies en in de uitwerking hiervan zijn er maatregelen opgesteld om de onderlinge spanningsvelden in kaart te brengen om zo de meest duurzame keuzes te kunnen maken.

Resultaat
– Spanning tussen doelstellingen van de provincie Noord-Holland in kaart gebracht
– Effect van maatregelen & ontwerpkeuzes op de milieu-impact van het project ingeschat
– Duurzaamheidsplan voor de renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis opgeleverd

Project team

Tags

  • #circulaire economie
  • #CO2-reductie
  • #Duurzaamheid
  • #GWW
  • #Noord-Holland
  • #tender

Delen

Deel via WhatsApp