Gemeente Amersfoort: route naar een duurzame stad

Duurzaam icon

Flux ondersteunt gemeente Amersfoort in de route naar een duurzame stad

Amersfoort staat voor een grote uitdaging, namelijk de bouw van 1000 nieuwe woningen per jaar tot 2030. Daarbovenop heeft de gemeente hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, waarin vier pijlers leidend zijn.  

 • Expertise en ervaring van duurzaamheid
 • Kennis van stedelijke ontwikkeling
 • Kennis van opdrachtgevers- als opdrachtnemersmarkt

Amersfoort staat voor een grote uitdaging, de bouw van 1000 nieuwe woningen per jaar tot 2030. Daarbovenop heeft de gemeente hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, waarin vier pijlers leidend zijn:

 • De energietransitie naar een CO2 neutraal Amersfoort; 
 • Circulair en afvalvrij; 
 • Klimaatbestendig en groen.  
 • Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit.   

Het is daarom essentieel dat tijdens het ontwerp en de realisatie van deze woningbouwprojecten de duurzame doelen niet uit het oog verloren raken.  

 Aanpak
Flux Partners vervult de rol van adviseur duurzaamheid voor de gemeente Amersfoort en legt hierbij de focus op inhoudelijke advisering. Wij zijn onderdeel geworden van het team “duurzame stad” en hebben het team met onze expertise kunnen aanvullen. Binnen dit team dragen wij zorg voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid op de eerdergenoemde pijlers bij de woningbouwprojecten. We nemen de verschillende stakeholders en projectontwikkelaars mee in de visie en doelen van de gemeente om samen verder te bouwen aan een gezond, groen en leefbaar Amersfoort. Ook hebben we meegewerkt aan de leidraad “duurzame nieuwbouw Amersfoort” die als leidend wordt gezien voor alle nieuwbouw.  

Resultaat  

 • Samen met projectontwikkelaars 15+ woningbouwprojecten voor 100’en woningen verduurzaamd
 • Met expertise en ervaring het team “duurzame stad” versterkt
 • Bijdrage geleverd aan de leidraad “duurzame nieuwbouw Amersfoort”

 

Project team

Tags

 • #Bouw
 • #circulaire economie
 • #Duurzaamheid
 • #projectontwikkeling
 • #stedelijke ontwikkeling

Delen

Deel via WhatsApp