Inkooptraject civiel deel realisatie 6 windmolens

Inkoopmanagement icon

Inkooptraject civiel deel realisatie 6 windmolens

Wij begeleidden in 2019 het (duurzame) inkooptraject voor Vattenfall voor het civiele deel (fundering, wegen, kabels en leidingen, inkoopstation) de bouw van 6 windmolens.

De handen ineen voor groene stroom

  • 4 inschrijvers: ruim onder projectbudget ingekocht
  • Mijlpaal 'contract ondertekenen' volgens tenderplanning behaald
  • Ruim een kwart minder CO2 uitstoot tijdens de realisatie voor dezelfde kosten

In samenwerking met NS en ProRail bouwde Vattenfall het Windpark Nieuwe Hemweg dat in juli 2021 is geopend. Het windpark vervangt twaalf oudere exemplaren uit de provincie Noord-Holland, maar leveren meer groene stroom.

Tijdens de bouw van het windpark is ruim een kwart minder CO2 uitgestoten dan bij de bouw op een traditionele wijze. Dit als gevolg van het feit dat onze duurzaamheid- en inkoopexpert de handen ineen sloegen. Door de introductie van de milieukostenindicator (MKI)-methode had de bouw van het windpark veel minder gevolgen voor het milieu dan vooraf was verwacht volgens het energiebedrijf. En de leveranciers werden daardoor gevraagd om te komen met suggesties om duurzamer te bouwen. Elke gecontracteerde aannemer leverde naast de MKI-waarde voor hun product ook een lijst aan met vijf maatregelen die de meeste reductie gingen opleveren. Sommige maatregelen richtten zich op het verminderen van de benodigde hoeveelheid materiaal, andere suggesties gingen over beperking van milieu-impact (uitgedrukt in MKI-waarde) van het gebruikte materiaal. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ander type beton dat duurzamer is dan het beton dat was voorgeschreven, of aan hergebruik van zand en fundatiemateriaal.

De bouw werd bemoeilijkt door de uitdagende locatie direct grenzend aan een rangeerterrein van de NS.

Flux Partners was medeverantwoordelijk voor de nieuwe inkoop methode en was verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark vanaf projectstart tot en met de contract ondertekening met de civiele aannemer.

Project team

Delen

Deel via WhatsApp

The consultants of Flux Partners supported our organization with the sustainable procurement for the Nieuwe Hemweg onshore wind project using the environmental cost indicator (ECI) method. The result was that the construction of the Balance of Plant (BoP) could be realized with a quarter less impact on the environment against similar costs.

Arthur Besse

Head of Onshore Procurement

Vattenfall