Pilot impact en monitoring CO2- reductie RWS

Duurzaam icon

Opzetten pilot impact en monitoring CO2-Reductie RWS Water, Verkeer en Leefomgeving

Voor het ministerie van infrastructuur en Waterstaat is door flux een CO2 monitoringsysteem opgezet voor verschillende projecten. Met dit systeem is de uitstoot van ieder project in kaart gebracht. Deze informatie is in samenspraak met Rijkswaterstaat gebruikt om de bestaande aanpak te evalueren.   

De kracht van Flux Partners

 • Advies en expertise op het gebied van Monitoring CO2-Reductie
 • Inzichtelijk maken van duurzaamheid

Uitdaging:
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een budget aan RWS ter beschikking gesteld dat dient te worden besteed aan de toepassing van materialen die een aantoonbare CO2-besparing hebben. Om de juiste kansrijke projecten voor de toepassing van deze materialen te selecteren ontbreken heldere criteria.  

 

 

Aanpak:
Om de juiste kansrijke projecten te selecteren heeft Flux een monitoringssysteem toegepast. Hierbij zijn 5 middelgrote tot grote aanleg- en onderhoudsprojecten geïnventariseerd waarna een database voor CO2-monitoring is opgezet. De data van deze 5 projecten is verwerkt in de database waarna de CO2-uitstoot van elk project in kaart is gebracht. Met deze kennis is in samenspraak met RWS de bestaande aanpak geëvalueerd. Flux heeft RWS geadviseerd over verbeteringsmogelijkheden voor monitoring, verificatie en validatie van duurzaamheid.    

Resultaat: 

 • CO2-monitoringsysteem voor RWS-projecten opgezet  
 • Uitstoot CO2 van 5 RWS-projecten in kaart gebracht 
 • Advies op monitoring, verificatie en validatie van duurzaamheid    

Project team

Tags

 • #circulaire economie
 • #CO2-reductie
 • #Duurzaamheid
 • #Impactassessment
 • #KCI
 • #MKI
 • #Rijksinfrastructuur

Delen

Deel via WhatsApp