Teamfoto

Verbeterde bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N247

Het project ‘N247 Bereikbaarheid Waterland’ is door de provincie Noord-Holland gegund aan de combinatie KWS – Van Hattum en Blankevoort (RecoN247). Met de reconstructie moet de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid van deze weg verbeterd worden, met behoud van leefbaarheid en natuurwaarden. Fluxers Rob Tönissen, Remco Steenstra en Lara Kusters werkten samen met deze combinatie aan het winnende BLVC-plan en het risico- en kansendossier. Extra uitdaging werd de afronding van de tender tijdens de eerste intelligente lockdown in maart van dit jaar.

Het werk betreft het uitvoeren van groot onderhoud aan de N247 tussen Amsterdam en Edam, de bouw van drie onderdoorgangen bij knooppunt het Schouw, het aanpassen van kruispunt Bernardlaan en doorvaarbare duikers, de Slochterbrug én de gehele vernieuwing van de Dijksbrug in de N247. “Dit is nodig, omdat de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming voor wegverkeer en openbaar vervoer op deze weg steeds meer onder druk komt te staan”, vertelt Remco. Een mooi project met een complexe uitdaging voor het team.

In dialoog
Om tot de juiste input voor de kwaliteitsplannen te komen hebben Rob, Remco en Lara samengewerkt met inhoudelijke kennisdragers van RecoN247. “In de dialoogfase gingen we in gesprek met de provincie om haar projectdoelen voor de N247 te doorgronden, om zo te komen tot een project specifieke aanpak. Centraal hierin stond een planning en fasering die het beste bijdroeg aan deze projectdoelen én een beheerste uitvoering hiervan. Een integrale aanpak was nodig met veel interdisciplinaire overleggen en afstemming. De meerwaarde die wij met deze aanpak uiteindelijk gezamenlijk creëerden op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) voor de N247 en haar omgeving, op het gebied van risicobeheersing én de kans om de biodiversiteit te verbeteren schreven wij samen met het team concreet op in de kwaliteitsplannen,” vertelt Rob.

Flexibiliteit
In de laatste (afrondende) fase van de tender vroeg de Covid-19 situatie om flexibiliteit van het hele team om samen te kunnen blijven werken aan de definitieve plannen. “Dit was destijds wel even wennen”, vertelt Remco. “De coronamaatregelen vroegen wel wat aanpassingsvermogen om sessies online te organiseren. We moesten allemaal even wennen aan het gebruik van Teams en hoe we deze meetings interactief, effectief én toch ook leuk hielden voor iedereen. Gelukkig hielp onze ervaring in het organiseren van interactieve sessies bij vergelijkbare projecten en onze ervaring met BLVC-plannen en risico- en kansendossiers. Door een goede voorbereiding van het hele team verliepen de online sessies soepel”. Ook hebben we middels meerdere schriftelijke reviewrondes met de kennisdragers de plannen steeds meer weten aan te scherpen en concreet weten te maken. “Alle informatie hebben wij vervolgens zo duidelijk en SMART mogelijk op papier gezet”. Al met al maakte de Covid-19 situatie de afronding mogelijk nog complexer dan anders, maar we zijn trots op het resultaat!

Planning
De komende periode worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder kennismakingsgesprekken tussen de projectteams, het definitief maken van het ontwerp en het opstellen van de definitieve planning en fasering.

Meer Flux Updates