MTO medewerkers welzijn

Bouwen aan werkplezier: hoe ons wekelijkse MTO bijdraagt aan een positieve werkomgeving

Tendermanagement icon Duurzaam icon Omgevingsmanagement icon Inkoopmanagement icon Contractmanagement icon Projectmanagement icon

Bouwen aan werkplezier: hoe ons wekelijkse MTO bijdraagt aan een positieve werkomgeving

Bij Flux Partners vinden we het belangrijk dat medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Daarom investeren wij graag in hun welzijn. Met behulp van ons wekelijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) werken we proactief aan een fijne werksfeer en goede werk-privébalans. Het MTO is meer dan zomaar een enquête: het is een krachtig middel waarmee we alles te weten komen over het reilen en zeilen van onze medewerkers. In deze blog lees je meer over hoe wij het MTO inzetten voor meer werkplezier bij alle medewerkers.

Het MTO als tool om te luisteren naar onze medewerkers

Binnen het Flux-team helpen we elkaar waar nodig. Ook als het bijvoorbeeld privé even niet zo lekker gaat. Met ons wekelijkse MTO geven we medewerkers een platform om op een laagdrempelige manier te delen hoe het gaat en eventuele zorgen te uiten. Dit kan zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. In het MTO staan dan ook diverse vragen die hierop van toepassing zijn, zoals: “Hoe was je afgelopen week?” en “Hoe ervaar je momenteel jouw werk-privébalans?”

FLUX-medewerkers beantwoorden zes vragen op basis van een 5- of 10-puntsschaal, en er is ruimte voor opmerkingen, feedback en eventuele toelichtingen. Aan de hand van de antwoorden van onze medewerkers krijgen we waardevolle inzichten in wat er echt speelt op de werkvloer, zodat we gerichte acties kunnen ondernemen om knelpunten aan te pakken. De positieve impact hiervan op het werkplezier is direct zichtbaar in de volgende MTO.

Concrete stappen ter verbetering van de werksfeer

De resultaten van het MTO helpen ons om concrete acties te ondernemen om de werksfeer te verbeteren. Geeft iemand meerdere weken achter elkaar een lage score voor de werk-privébalans? Dan geven we een belletje of nemen we diegene even apart met een bak koffie en gaan we een verdiepend gesprek aan. We vragen de medewerker wat er nodig is vanuit onze kant en proberen samen oplossingen te vinden. Het kan zijn dat diegene te maken heeft met een lastige thuissituatie, denk aan een familielid met gezondheidsproblemen of andere persoonlijke omstandigheden die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. In dat geval tonen we begrip en kijken we hoe we diegene kunnen ondersteunen. Heeft de lage score te maken met een opdracht bij een van de klanten van Flux? Dan proberen we samen iets te vinden waar diegene wel energie en voldoening uit haalt.

Weg met het intekensysteem voor flexplekken

De feedback van onze medewerkers leidt ook tot concrete acties om de werkomgeving te verbeteren. Zo was er in het verleden het plan om met flexplekken te werken waarvoor medewerkers zich moesten intekenen als ze er gebruik van wilden maken. Uit de vrij in te vullen laatste vraag van het MTO bleek echter dat een groot deel van de medewerkers dit systeem helemaal niet prettig vonden. Het was te systematisch en ze gaven aan dat ze het verdelen van de flexplekken liever on-the-job regelden. Deze feedback nemen wij dan ook serieus: het intekensysteem is daarom van de baan en er is nu meer flexibiliteit in het gebruik van de flexplekken. 

We hechten dus waarde aan goede MTO-scores, maar ook aan de feedback die medewerkers achterlaten. Hiermee verlagen we de drempel voor medewerkers om hun mening te delen. Door op basis van deze wekelijkse feedback elke week gepaste acties te ondernemen, zorgen we samen voor een positieve werkomgeving waar medewerkers zich gehoord voelen.