Duurzaam rapporteren volgens de NFRD – Flux Partners helpt u graag!

Duurzaam icon

Duurzaam rapporteren volgens de NFRD - Flux Partners helpt u graag!

Bedrijven moeten aan de slag: rapporteren over duurzaamheid wordt een serieuze aangelegenheid. Volgens de Non Financial Reporting Directive (NFRD) moeten in 2024 alle Europese bedrijven rapporteren over duurzaamheid. Proactief handelen is slim risico- en strategisch management. Wat moet er precies gebeuren?

Over de Non Financial Reporting Directive (NFRD)

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun impact op natuur, milieu en maatschappij. Vanuit hun eigen moreel, maar ook omdat de maatschappelijke en politieke druk om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun impact zichtbaar toeneemt. Hoe kan je bedrijven verantwoordelijk houden voor hun impact en hoe stimuleer je ze om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO)? Daarvoor moet de impact inzichtelijk en systematisch worden gerapporteerd.

De Europese Commissie speelt hierop in met de Non Financial Reporting Directive (NFRD) en haar latere wijziging: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht grote en middelgrote bedrijven te rapporteren over hun werkwijze, en schrijft voor hoe ze moeten omgaan met sociale en ecologische uitdagingen.

Hoe Flux Partners kan helpen bij het duurzaam rapporteren

Actief risicomanagement en MVO betekent dat steeds meer bedrijven datagedreven inzicht willen in hun impact. Zij merken de complexiteit op, zien de impact op strategie en de tijd die het kost om organisaties en personeel mee te nemen en vaardigheden te ontwikkelen om dit te integreren in de Business as usual. Daarom is het belangrijk dat bedrijven tijdig beginnen met de voorbereidingen voor deze rapportage.

Een organisatie heeft niet altijd de tijd, tools en diepgaande kennis van de thema’s. Hiermee kunnen wij helpen door middel van:

  • het opzetten, ontwikkelen en implementeren van een duurzame bedrijfsstrategie;
  • het inrichten van dataverzamelingsmethodes;
  • dashboarding en rapportage.

Zo krijgt de organisatie realtime inzicht in de daadwerkelijke voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen, en de sturingsmethodes om de doelen te halen.

Duurzaamheidsrapportages zijn dus belangrijk en noodzakelijk. Tijdig en gedegen te werk gaan is daarbij verstandig. Hebt u hierbij hulp nodig? Wij staan u graag bij. Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met Born Goedkoop via het e-mailadres: B.goedkoop@flux.partners.