Futureproof: duurzaamheid

Het label duurzaam wordt zo langzamerhand op zoveel geplakt dat het aan betekenis lijkt te verliezen. Zonde! Want echte duurzaamheid is toekomstbestendig, commercieel toepasbaar én waardevast. Freek Zuiderveen Borgesius studeerde Industrial Ecology in Delft en Leiden en is expert in het koppelen van economische waarde aan duurzame oplossingen. Niet onbelangrijk: hij is in staat er een verdienmodel aan te koppelen.

Freek is ervan overtuigd dat je het klimaatprobleem vanuit technisch, economisch, politiek en maatschappelijk perspectief moet bekijken om het op te kunnen lossen. Dus, én de ontwikkeling zonne- en windenergie, van smart grids, van circulaire bouwmaterialen, én de productie van duurzame energie goedkoper maken, én de politiek warm maken, én de mensen verleiden om te willen veranderen. “Als je industriële processen beschouwt als ecosystemen kom je al snel uit bij de circulaire economie.”

Optimum
Freek is een idealist, maar dan wel een realistische. Hij rekent graag uit hoe je duurzaamheid serieus op kunt pakken. “Met een stevige wetenschappelijke en rekenkundige onderbouwing zet je de eerste stap. Daarna kun je bedrijven en consumenten stimuleren in bijvoorbeeld de overgang naar duurzame energie.”

Freek ontwikkelde een model om duurzame energie te integreren in de Europese elektriciteitsmarkt. Centrale vraag: Als Europa in 2050 aan het klimaatverdrag wil doen, hoe ziet het energiesysteem er dan uit? Waar komt de energie dan vandaan? “Ik heb een optimum berekend. Wat is de meest kostenefficiënte manier om aan het klimaatverdrag te voldoen?”

Afrika
Eind 2015 werd Flux benaderd door twee ondernemers. De ene beschikte over een biovergassingsinstallatie, de ander was een aannemer die een machine had ontwikkeld, die door onkruid overwoekerde gebieden in Afrika geschikt kon maken voor landbouw. Het onkruid bleek bijzonder geschikt om energie uit biomassa op te wekken. Twee vliegen in één klap: je voorziet de boeren van landbouwgrond en met het organische afval wek je energie op. Freek kreeg de opdracht een concept note te schrijven en een financieel model te ontwikkelen.

Nog 12 jaar …
Ook bij tenders wordt duurzaamheid steeds meer uitgevraagd. Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en volledig circulair. De eisen in een aanbesteding gaan dan ook steeds meer die kant op. “En helemaal in mijn straatje: ik kan mijn kennis over de prijs van duurzaamheid heel goed inzetten voor aannemers”, zegt Freek. Sterker: hij draagt vaak zelf ook de oplossing aan. En gezien de klimaatdoelstellingen van de overheid wordt duurzaamheid alleen maar belangrijker en is zijn kennis over het onderwerp cruciaal.

Binnen Flux heeft Freek een duidelijke rol: hij adviseert over investeringen in duurzame energie, over efficiënt gebruik van energie en over circulaire processen binnen de bouw, zoals hergebruik van materiaal. Absoluut futureproof.