Inhoudelijke sparringpartner

Tendermanagement icon

Inhoudelijke sparringpartner

In de basis richt onze vakgroep zich op het beheersen van het (beste prijs-kwaliteitsverhouding) proces, het coördineren van acties, het organiseren van sessies en het perfect op papier krijgen van alle input. Wij zien ook dat inhoudelijke kennis bij adviseurs sterk bijdraagt aan een goede score.

Kennis over bijvoorbeeld uitvoeringsmethoden, faseringen, verkeershinder, duurzaamheid, samenwerking, organisatiestructuren en financieel management. Een adviseur met verstand van zaken kan het tenderproces strakker inrichten, meerwaarde voor plannen inbrengen, de klanten beter uitdagen én de input begrijpelijker op papier zetten.

Om de inhoudelijke kennis van onze adviseurs te vergroten hebben wij een ‘Tendermanagement Collegetour’ georganiseerd. Bij verschillende gelegenheden gingen wij met de vakgroep samen in op inhoudelijke onderwerpen. Zo bespraken wij in de zogenaamde ‘special’ van de Tendermanagement-weekly winnende analyses, strategieën en maatregelrichtingen voor veel voorkomende EMVI-criteria. Ook hielden wij workshops en werksessies tijdens kennismiddagen en organiseerden wij een projectbezoek.

De gezamenlijk opgebouwde inhoudelijke kennis helpt ons om nog meer meerwaarde voor onze klanten te bieden. Het (door)ontwikkelen van inhoudelijke kennis is een blijvend onderdeel van onze Flux Academy, onder andere met inhoudelijke leermodules en periodieke vakgroep intervisies.

Wil je weten wat tendermanagement nog meer doet?
Het afgelopen jaar zijn wij binnen Flux Partners gestart met kerninitiatieven om de verschillende afdelingen door te ontwikkelen. Een doorontwikkeling die we goed laten aansluiten op de behoefte van de markt. Meer over onze kerninitiatieven vind je hier: https://flux.partners/tendermanagement/