Kennisevent: meten en monitoren van duurzaamheid in de GWW

Duurzaam icon

Kennisevent: meten en monitoren van duurzaamheid in de GWW

Op donderdag 2 februari organiseerden wij een kennisevent over het meten en monitoren van duurzaamheid in de GWW. Tijdens deze middag gingen verschillende partijen uit de bouwketen (aannemers, overheden, leveranciers, ingenieurs en adviseurs) met elkaar in gesprek. We vonden elkaar in de wens langdurige partnerschappen aan te gaan om duurzame impact te maximaliseren. Daarnaast was er ook de behoefte om uitvragen en processen te standaardiseren. Dit zorgt voor eenheid en consistentie, om zo de duurzaamheidsopgave sneller te realiseren.

Tijdens het eerste deel van de middag luisterde we naar 3 presentaties. Martijn Weening van Provincie Noord-Holland vertelde over het dashboard dat hij samen met collega’s ontwikkelde. In dit dashboard staan alle GWW assets en kwantificeerde ze de milieu impact van duurzame ontwerpalternatieven. Op basis van deze data stellen ze vast dat ze 55% CO2-reductie gaan behalen in 2030. De belangrijkste bevindingen zijn dat beton door de massa, milieuverlies en milieu impact de belangrijkste stroom is om meer circulair te maken. Hout voor waterbouw is het lastigste meer circulair te maken door de waardevermindering aan het einde van de levensduur. Bob van Houten en Jan Zandbergen van Arcadis deelde hun ervaring met het meten en monitoren van duurzaamheid in de ontwerpfase. Hun advies: Betrek duurzaamheid integraal en vroeg in het proces en monitor gedurende de ontwerp fase. Zo kan op basis van data het ontwerp geoptimaliseerd worden en worden doelstellingen behaald. Hilde Koopmans van Flux Partners presenteerde 3 geleerde lessen van haar werk bij een aannemer van een groot GWW project. Maak duurzame impact in álle fases, op alle aspecten en start meteen​. Voor de beste resultaten moet je de markt proactief benaderen en tot diep in de keten samenwerken om data te verzamelen en zo impact te reduceren. Tenslotte, zoek naar de juiste mensen op de juiste plekken in de organisatie en betrek ontwerp, inkoop en uitvoering.

Wij kijken uit naar het volgende even! Wil je op de hoogte blijven van ons werk en aankomende events volg ons dan op LinkedIn.