Mijn eerste ervaringen bij Flux’ dienst Projectmanagement

Mijn eerste ervaringen bij Flux’ dienst Projectmanagement

Projectmanagement is één van de drie diensten binnen Flux. Deze dienst groeit snel en Flux gaf mij de kans om hier onderdeel van uit te maken. Dit was een unieke kans voor mij, die ik met beide handen aangegrepen heb. Het is een beslissing waar ik tot op heden geen spijt van heb.

Mijn eerste project
Op 1 mei 2018 startte ik bij de dienst Projectmanagement van Flux Partners. Deze eerste maanden zijn snel voorbij gegaan en ik kijk hier erg positief op terug.

Mijn eerste project was het groot onderhoud van ProRail aan de Hefbrug bij Gouda. De Hefbrug sloot niet goed en hierdoor was het risico op storingen en oponthoud voor het treinverkeer en de scheepvaart erg groot. Direct een leuk project om mijn eerste week mee te beginnen. Het project bevond zich al in de uitvoering dus iedere ochtend arriveerde ik in de bouwkeet van Strukton – De aannemer die gecontracteerd was om het onderhoud uit te – die zich onder de Hefbrug bevond. Het was mijn taak om de projectdocumenten op te stellen die nodig waren om aan te tonen dat we met de onderhoudswerkzaamheden voldeden aan de kwaliteitseisen die gesteld waren door ProRail. Een belangrijk aspect tijdens de uitvoering van dit project is de druk op de planning, omdat er door de werkzaamheden een aantal dagen geen treinen konden rijden op het traject Rotterdam / Den Haag CS – Gouda – Woerden.

Met dit project beleefde ik direct de dynamiek van de dienst Projectmanagement, doordat er regelmatig taken tussendoor kwamen die voorrang diende te krijgen boven de werkzaamheden die ik ingepland had. Hierdoor moest ik steeds schakelen en deze situaties vereisten een hoge mate van flexibiliteit. Het was bovendien belangrijk om ondanks de hectiek te blijven focussen op kwaliteit. We werken in teamverband waardoor ik ook de expertise van mijn projectleden kon inzetten, het proces kon evalueren en waar nodig bijsturen.

Succesvol resultaat
De herstelwerkzaamheden aan de Hefbrug zijn succesvol verlopen: de haalkabels die de brugdelen omhoog hijsen zijn vervangen en de Hefbrug is weer goed afgesteld met het spoor, de bovenleidingen en de beveiliging. Opdrachtgever ProRail was zeer tevreden over het proces en over de kwaliteit van het project. Het laatste gaf me een gevoel van trots, omdat dit mijn eerste project was.

Wat ik zo uitdagend vond aan mijn rol tijdens dit project, was om ondanks de tijdsdruk toch de rust te bewaren en werk van hoge kwaliteit te leveren. Ik werk graag snel, maar de rol van kwaliteitsbewaker vraagt structuur, orde en rust. Om deze reden daagde dit project mij op persoonlijk vlak erg uit en daardoor heb ik veel van dit project geleerd.

De volgende uitdaging
Op dit moment ben ik werkzaam voor het Programma Verlichting, eveneens van ProRail. Dit programma behelst het verduurzamen van de verlichting op alle stations in Nederland. Hierbij valt te denken aan gerichter licht i.p.v. strooilicht, aan innovatief dimmend licht bij een verlaten station en aan extreem zuinige lampen.

Mijn rol
Binnen dit project ben ik adviseur projectbeheersing en moet ik ervoor zorgen dat de drie kritieke factoren – tijd, risico en kwaliteit – in balans zijn. Om dit te realiseren stel ik de tijds-, risico- en kwaliteitsdocumenten op. Hierbij is het belangrijk dat ik alles goed afstem met de projectteamleden en dat ik op het juiste moment specialisten inschakel. Bij mij staat het bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig proces altijd voorop. Dit doe ik door ervoor te zorgen dat de verifieerbaarheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de documenten gewaarborgd blijft. Om dit te bereiken is het erg belangrijk om de juiste specialisten aan te laten haken bij het project, om zelf de regie te voeren en om alles goed af stemmen met de opdrachtgever ProRail. Een interessante uitdaging. Ik krijg inzicht in alle kritieke factoren van het project. Voor een resultaatgericht persoon die graag het overzicht heeft is dit heel prettig. Dit bevestigt dan ook dat Flux mooie kansen biedt op het vlak van projectmanagement en rekening houdt met jouw persoonlijke wensen.

Ben jij benieuwd wat Flux voor jou kan betekenen? Bekijk hier onze vacatures.