Heijmans voorkeurskandidaat main contract start- en landingsterreinen Schiphol

Heijmans voorkeurskandidaat main contract start- en landingsterreinen Schiphol

Heijmans is geselecteerd als voorkeurskandidaat voor het Perceel Start- en landingsterreinen bij de tender Main contracts 2019 in opdracht van Schiphol. De opdracht richt zich zowel op onderhoud als ontwikkeling van bestaande infrastructuur en voorzieningen van de start- en landingsterreinen. De initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. De indicatieve jaaromzet van dit perceel bedraagt 47 miljoen euro.

De infra operatie van Heijmans is sinds 2011 actief bij o.a. het perceel start- en landingsterreinen Schiphol. Zij trokken vanaf eind 2017 Flux Partners aan voor het begeleiden van het Best Value aanbestedingstraject en het schrijven van de Best Value dossiers. Fluxer Michel Verlaan was daarbij de Best Value adviseur en Remco Steenstra de lead schrijver van het Perceel Start- en landingsterreinen. Gezamenlijk met het Heijmans tenderteam zijn in verschillende sessies de opdrachtdoelstellingen geanalyseerd en is bepaald welke prestaties, risico’s en kansen het meest relevant waren om aan de deliverables (beoogd eindresultaat) te voldoen en bij te dragen aan de opdrachtdoelstellingen. Aanvullend heeft het tenderteam de beweringen onderbouwd met verifieerbare prestatie-informatie.

Voor Schiphol was de bijdrage aan de ambitie om ‘Europe’s Preferred Airport’ te zijn doorslaggevend bij het beoordelen van de inschrijvingen. Daarom lag in de aanbesteding de nadruk op kostenoptimalisatie, verbeteren van de bedrijfsvoering, verduurzaming en het toepassen van (digitale) innovaties. De bouwbedrijven worden prestatiegericht beloond en de prestaties bepalen uiteindelijk ook het aandeel in de realisatie van de projectenportfolio.

Het perceel omvat alle infrastructuur en voorzieningen op en rond de start- en landingsbanen, waaronder ook taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting. De komende maanden worden de aangeboden plannen verder uitgewerkt en afgestemd met Schiphol. Als Schiphol de definitieve uitwerking passend vindt, worden naar verwachting eind 2018 de overeenkomsten getekend en kan de uitvoering in april 2019 van start.