Winnend plan en winnende tender Onderhoud Rijkswaterstaat Zee en Delta voor Krinkels

Winnend plan en winnende tender Onderhoud Rijkswaterstaat Zee en Delta voor Krinkels

Het meerjarig in stand houden van RWS-beheersgebied Zee en Delta is door Krinkels in samenwerking met Flux Partners aangenomen. Flux Partners ondersteunde Krinkels bij het schrijven van de BVP-kwaliteitsdossiers. Heisessies met het tenderteam, een-op-een interviews met specialisten en waardevolle discussies resulteerden in een winnend plan én een winnende tender!

Hannes van de Ven van Flux leidde de eerste heisessie. Daarin werden de doelstellingen van de opdrachtgever ontleed die in elke fase van de realisatie van de opdracht centraal staan, teneinde het beoogde eindresultaat te realiseren.

Eén van die doelstellingen was om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het functioneren en presteren van het hoofdwegennetwerk. Andere doelstellingen waren: een duurzame leefomgeving, een tevreden omgeving door een positieve beleving van het areaal en het zo goed mogelijk presteren van de infrastructuur. Deze vier doelstellingen vormden de basis voor de vier hoofdthema’s die ten grondslag lagen aan het winnende plan.

Welke thema’s zijn nu echt onderscheidend voor de opdrachtgever Rijkswaterstaat?
Vervolgens hebben teams van specialisten, onder begeleiding van de Flux adviseurs, in een tweede heisessie die thema’s uitgewerkt tot een prestatie-, risico-, en kansendossier. Na het indienen van het BVP-dossier gaf Flux vier interviewtrainingen aan de twee sleutelfunctionarissen van Krinkels om ze voor te bereiden op de befaamde interviews met Rijkswaterstaat. Het resultaat: een 10 voor het risicodossier en een 8 voor het kwaliteitsdossier en het prestatiedossier en een gemiddelde score van een 8 voor de twee interviews.

Krinkels
Krinkels is werkzaam in heel Nederland, op het gebied van groen, infra water en sport. Het plan Onderhoud Zee en Delta van Rijkswaterstaat betreft onderhoud langs A- en N-wegen. Hierbij valt te denken aan het maaien van het gras langs de asfaltwegen en onderhoud aan borden en geleiderail.