Contractmanagement

Wij staan garant voor de bewaking en naleving van uw projectscope en strategie, voor de verzilvering van kansen en een goede relatie met de opdrachtgever. Dit resulteert in een project wat een hoger rendement behaalt, waar kansen worden verzilverd en faalkosten worden geminimaliseerd. Een project waarin het projectteam de juiste focus heeft, omdat de vooraf bepaald strategie wordt uitgevoerd en de projectscope wordt bewaakt. Een project met een goede sfeer en groot vertrouwen van de opdrachtgever, omdat deze niet wordt geconfronteerd met verrassingen en de projectdoelstellingen worden behaald.

Flux Partners in optimaal projectrendement
Wij zorgen voor:

– Een Wijzigingenproces dat is ingericht op doelgerichte en juiste afhandeling van afwijkingen op het Contract.
– Splitsing van Wijzigingen op rechtmatigheid en impact op kwaliteit, planning en het financiële aspect in het Contract.

Flux Partners in projectfocus
Wij richten ons op de:
– Borging van Wijzigingen in de impact op de kwaliteit, planning en financiële onderdelen van het Contract.
– Bewaking van de projectscope en strategie van de aannemer van Tender naar Realisatie.

Flux Partners in relatieverbetering met de opdrachtgever
Wij helpen met:
– Sturing op de gedeelde verantwoordelijkheid en de gemeenschappelijke belangen van de opdrachtgever in het Wijzigingenproces
– Gericht te zijn op een succesvolle samenwerking met oog voor de menselijke factor.
– Interpretatieverschillen te voorkomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
– De projectscope te bewaken met het First Time Right principe.

De Contractmanagers van Flux Partners kunnen uw projectteam versterken, opleiden en beter laten presteren. Binnen Flux Partners is er ruime ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde en is er veel kennis van de verschillende UAV-gc contractvormen en BVP-inkoopprocedures. Onze Contractmanagers zijn analytisch ingesteld, op de hoogte van de contractuele verplichtingen en hebben een scherp oog voor het signaleren van kansen. Met Contractmanagement is Flux – Partner in optimaal projectrendement, projectfocus en relatieverbetering met Opdrachtgevers.

Voor meer informatie over Contractmanagement van Flux Partners neem contact op met Koen Hemink.

Onze projecten
Procesbegeleiding bij SCB-audits