Flux en Circulariteit

De transitie naar circulariteit:

Werken aan een toekomstbestendig Nederland – dat is de ambitie van Flux! Voor ons betekent dit dat wij kansen identificeren én implementeren die de ecologische footprint verkleinen in de sectoren grond, weg, waterbouw en energie. Hiermee willen wij onder meer het dreigende grondstoffentekort voorkomen en de afvalproblematiek aanpakken.

Het bouwprogramma
Flux is aangesloten bij het Bouwprogramma in Metropoolregio Amsterdam. Het Bouwprogramma is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. Samen met hen bouwen wij als partner aan circulaire iconische projecten. Door deze samenwerking en het efficiënte delen van kennis, werken we aan een versnelde opschaling van de circulaire bouwindustrie. Meer informatie over het bouwprogramma vindt u hier.

Wij bieden ondersteuning met:

  • Het organiseren van masterclasses om de acceptatie van circulariteit en duurzaamheid binnen de organisatie te vergroten;
  • Tender-uitvragen gericht op circulariteit en duurzaamheid begeleiden en schrijven;
  • Het opzetten  en implementeren van circulaire inkoopstrategieën en aanbestedingstrajecten;
  • Het verkrijgen van inzicht in de grootste kansen voor circulariteit en duurzaamheid binnen uw organisatie door middel van een quick-scan;
  • Het meetbaar maken van circulaire- en klimaatresultaten voor elk (bouw)project.

Onze aanpak:
Elke organisatie is uniek, zo ook die van u. Daarom bieden wij altijd advies op maat. Zo beginnen wij elk project met luisteren. Wat zijn uw ambities en welke doelen zijn hiervoor opgesteld? Daarna stellen wij in afstemming met u een plan op om deze doelen en ambities te behalen. Door in te zetten op samenwerking en het creëren van draagvlak bereiken onze adviseurs de beste kwaliteit en het hoogste resultaat. Op deze manier nemen wij u en uw organisatie mee in de transitie naar een circulaire samenleving en implementeren wij het circulariteitsbeginsel in uw bedrijfsprocessen. Het resultaat: uw bedrijf opereert proactief in een circulair wordende samenleving.

Onze adviseurs:

  • Hebben bewezen expertise in circulariteit en duurzaamheid;
  • Zijn pragmatisch ingesteld en streven altijd naar het beste resultaat voor u en uw organisatie;
  • Hebben ervaring met zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Stuur een e-mail naar l.castelein@flux.partners. Dan nemen wij contact met u op.