Circulariteit

De Nederlandse overheid heeft als doel om een volledig circulaire economie te zijn in 2050. Organisaties nemen daarom steeds vaker circulariteit op in hun aanbestedingen. Hierbij worden in de aanbesteding eisen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld ecologisch ontwerp en hergebruik van benutte materialen. Wat is circulariteit precies?

Circulariteit betekenis

Circulariteit betekent dat producten en grondstoffen zich in een gesloten keten bevinden in alle fasen van het bouwproces. Producten en grondstoffen worden dus telkens opnieuw gebruikt, waardoor er minder geproduceerd wordt en er nauwelijks meer afval is. Het doel van circulariteit is het tegengaan van uitputting van grondstoffen en het beperken van klimaatverandering. 

Circulariteit in de bouw

Als bij een aanbesteding de nadruk ligt op de doelstellingen van de circulaire economie, dan spreken we van een circulaire aanbesteding. Dit houdt in dat in alle fasen van het bouwproces circulariteit een rol speelt.

Circulariteit kan op verschillende manieren een rol spelen in de bouw. Denk aan het toepassen van duurzaam materiaal, het gebruiken van hernieuwbare energie en het verlengen van de levensduur van materialen door middel van reparaties. Meer weten over circulariteit in de bouw? Lees ons Kennisbank-artikel Circulair bouwen.