Aanbesteding

Als een groot (overheids)bedrijf een opdracht in de markt zet, dan is het van belang dat alle marktpartijen eerlijke kansen hebben om de opdracht uit te voeren. Zo is het zeker dat de opdracht het best mogelijke resultaat realiseert tegen een eerlijke prijs. Bepaalde opdrachten komen dan ook op de markt als aanbesteding. Wat is een aanbesteding precies? En wat is het verschil tussen een aanbesteding en een tender?

Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is het inkoopproces waarbij een opdrachtgever een opdracht in de markt zet. Deze opdracht kan een werk, dienst of levering zijn. Aanbestedingen zijn bedoeld om inkopen door de overheid eerlijk te regelen. Overheidsopdrachten boven een bepaalde drempelwaarde dienen verplicht als aanbesteding in de markt te worden gezet. In een aanbesteding is het de bedoeling marktpartijen gelijke kansen te bieden. Een aanbesteding stimuleert concurrentie, zodat de uitkomst van de aanbesteding het best mogelijke resultaat voor de opdrachtgever realiseert.

Een aanbesteding bestaat onder meer uit een Programma van Eisen, waarin de opdrachtgever de eisen voor het product of de dienst beschrijft. Bij beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen economisch meest voordelige inschrijving, kortweg EMVI) weegt de inkopende partij naast (laagste) prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling. Hierin laten de inschrijvende partijen zien dat zij de opdracht het best kunnen uitvoeren. BPKV stimuleert inschrijvers om meer te bieden dan de opdrachtgever eist. De BPKV-criteria geven de wensen en bijzondere aandachtspunten aan die de opdrachtgever heeft bovenop de eisen van de opdracht.

Wat is het verschil tussen een aanbesteding en een tender?

Tender is de Engelse term voor aanbesteding. In principe heeft tender dus dezelfde betekenis als aanbesteding. Er is echter een verschil in gebruik. Over het algemeen spreken we over een aanbesteding als het een overheidsopdracht betreft. De term tender wordt vaker gebruikt voor commerciële opdrachten, maar ook als neutrale term voor de inkoopprocedure.

Hulp nodig bij het inschrijven op aanbestedingen?

Bij het inschrijven op aanbestedingen heeft u altijd concurrentie. Alle geïnteresseerde marktpartijen doen hun best om te laten zien waarom zij geschikt zijn om de opdracht uit te voeren. U zult zich dus moeten onderscheiden om de opdracht binnen te halen. Heeft u hulp nodig bij aanbestedingen? Bij Flux Partners ondersteunen we u graag bij alle facetten van het inschrijven op aanbestedingen. Wij ontzorgen u op het gebied van EMVI- en tenderprocessen en stellen voor uw onderneming een winnende aanpak op. Neem contact met ons op voor meer informatie over hulp bij aanbestedingen.