Verkeersmanagement

Een van de criteria die een opdrachtgever kan stellen bij het aanbesteden van (bouw)projecten is gedegen verkeersmanagement. Verkeersmanagement is het samenspel tussen opdrachtnemer en stakeholders om gedurende het project de verkeersstromen te optimaliseren. Hierbij zorgt de opdrachtnemer ervoor dat het verkeer, op basis van de projectdoelstellingen, optimaal over het wegennet wordt geleid.

Waarom is verkeersmanagement belangrijk?

De voornaamste doelen van verkeersmanagement zijn het realiseren van minimale hinder voor de omgeving en een beheerste uitvoering van het project. Enkele uitgangspunten, of subcriteria, die hierbij horen zijn:

  • het verbeteren van de doorstroming;
  • het minimaliseren van de CO₂-uitstoot;
  • het waarborgen van de verkeersveiligheid.

Het verkeersmanagementplan

Bij de inschrijving dient de opdrachtnemer het zogenoemde verkeersmanagementplan in. Dit is een onderdeel van de vraagspecificatie. Het verkeersmanagementplan beschrijft hoe de opdrachtnemer tijdens het project verkeersmanagement zal toepassen. Vaak bevat het verkeersmanagementplan de volgende onderdelen:

  • Planning met de werkwijze en tijdsduur per onderdeel;
  • Bewijs van de geschiktheid voor het uitvoeren van de verkeersmaatregelen;
  • Bewegwijzering voor omleidingsroutes;
  • Schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van de betrokken wegbeheerders;
  • Berekeningen van de mogelijke extra reistijd voor weggebruikers, waaronder openbaarvervoersdiensten;
  • Risico-inventarisatie met betrekking tot onder andere de verkeersveiligheid, doorstroom, maatschappelijke overlast en de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het schrijven van een verkeersmanagementplan?  Wij helpen u bij het opstellen van een verkeersmanagementplan dat voldoet aan de criteria van de opdrachtnemer, waarbij we tegelijkertijd de projectdoelen in het vizier houden. Neem contact op met Flux Partners voor meer informatie over verkeersmanagement.