EMVI

EMVI is een overkoepelende term voor het gunnen van aanbestedingen. Om met uw onderneming aanbestedingen te kunnen winnen moet u op de hoogte zijn van de EMVI-criteria van de aanbestedende dienst en weten hoe zij deze toepassen. Maar wat is EMVI nu eigenlijk? En welke EMVI-gunningscriteria zijn er? Dat leest u op deze pagina.

Wat is de betekenis van EMVI?

EMVI is de afkorting van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. EMVI is een methode waarmee de opdrachtgever bepaalt welke onderneming de aanbesteding wint en dus de opdracht mag uitvoeren. Vroeger werd de winnende inschrijving enkel gekozen op basis van de laagste prijs, maar dit levert vaak niet beste kwaliteit op en is bovendien fraudegevoelig. Daarom werd gekeken naar een nieuwe aanbestedingsmethode die ook let op kwaliteit en bijvoorbeeld maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat werd aanbesteden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, oftewel de EMVI-methode. Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is de term EMVI een overkoepelende term voor verschillende gunningscriteria.

Welke EMVI-gunningscriteria zijn er?

Volgens de EMVI-methode mogen aanbestedende diensten kiezen uit drie gunningscriteria om de EMVI te bepalen, namelijk:

 • beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV);
 • laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten;
 • laagste prijs.

De keuze voor een bepaald gunningscriterium moet goed onderbouwd zijn. Aanbestedende diensten die expliciet de laagste prijs verkiezen boven kwaliteit, dienen dit goed te beargumenteren.

Wat is BPKV?

Het toepassen van BPKV is een methode om kwaliteit binnen een aanbesteding toe te passen. Kwaliteit binnen een aanbesteding is een subjectief begrip. De aanbestedende dienst maakt deze objectief door fictieve waardes aan de BPKV-criteria toe te kennen. De aanbestedende dienst bepaalt zelf welke en hoeveel gunningscriteria van toepassing zijn en welke waarde daaraan is toegekend.

De gunningscriteria zijn samen met de (project)doelstellingen en de wijze van beoordelen opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Voorbeelden van BPKV-gunningscriteria zijn:

 • aanpak omgevingsmanagement en -communicatie;
 • aanpak vergunningen;
 • assetmanagement;
 • beperken omgevingshinder en hinderbeleving;
 • beperken verkeershinder;
 • beschikbaarheid percelen;
 • borgen van de geplande opleverdatum
 • circulariteit, duurzaamheid en milieufactoren;
 • planning en fasering;
 • risicobeheersing;
 • samenwerking en communicatie;
 • technisch en/of functioneel ontwerp, en/of ontwerpproces;
 • veilige uitvoering van werkzaamheden.

 

Wat is een EMVI-schrijver?

Een EMVI-schrijver schrijft het plan van aanpak van een aanbesteding, oftewel de uitwerking van de hierboven genoemde BPKV-criteria. In dit plan staat de manier waarop een onderneming voldoet aan de gunningscriteria van de aanbestedende partij, die vervolgens het plan beoordeelt op de kwalitatieve meerwaarde die de onderneming biedt, los van een goede prijs. De onderneming met de beste score op het plan van aanpak en de prijs, wint de aanbesteding.

Bent u op zoek naar een EMVI-schrijver om uw plan van aanpak naar een hoger niveau te tillen? Met onze dienst Tendermanagement stellen we de aanbestedingsstrategie voor u op. Onze ervaren adviseurs lopen samen met u door ons bewezen EMVI-proces, zodat we stapsgewijs tot een winnend plan van aanpak komen. Ook als u liever zelf het plan van aanpak opstelt, kunnen wij concrete verbeteringen voor uw inschrijving aanbrengen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe Flux Partners uw onderneming helpt met het winnen van aanbestedingen.