Gids Proportionaliteit

Wat is de Gids Proportionaliteit?

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels voor aanbestedingen in Nederland. Deze wet kent vier beginselen, waarvan het proportionaliteitsbeginsel er een is. de andere drie zijn: non-discriminatie, gelijkheidsbeginsel en transparantie. Het proportionaliteitsbeginsel schrijft voor dat de aanbestedende partij uitsluitend eisen mag stellen die in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.

De Gids Proportionaliteit is een document dat aanbestedende partijen richtlijnen geeft om zich aan het proportionaliteitsbeginsel te houden. De Gids Proportionaliteit was initieel bedoeld als hulpmiddel bij aanbestedingen, maar is sinds 1 januari 2022 volgens de Aanbestedingswet een wettelijk voorschrift. Afwijken van de voorschriften door aanbestedende partijen mag, echter geldt hiervoor het comply or explain-principe.

Wat staat er in de Gids Proportionaliteit?

In de Gids Proportionaliteit staat uitgelegd hoe het proportionaliteitsbeginsel toegepast moet worden in alle fasen van een aanbesteding. De fasen zijn in de Gids verdeeld over drie hoofdstukken:

  1. Voorfase: In dit hoofdstuk staat uitleg over proportionaliteit bij het in kaart brengen van de behoefte van de organisatie en het doel van de inkoopstrategie. Deze punten worden vastgelegd in het Programma van Eisen.
  2. Opstellen van aanbestedingsdocumenten: In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de aanbestedingsdocumenten kunnen worden gedefinieerd volgens het proportionaliteitsbeginsel.
  3. Aanbestedingsfase: In dit hoofdstuk staat uitleg over proportionaliteit binnen onder andere vormvereisten en klachtenafhandeling.

 

Belangrijkste wijzigingen in de Gids Proportionaliteit

Sinds 1 januari 2022 is de Gids Proportionaliteit herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in Hoofdstuk 4 van de Gids en hebben betrekking op:

  • Vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst;
  • Vormvereisten;
  • Standstill-periode (voorheen Alcatel-periode);
  • Proportionaliteit van klachtafhandeling

De herziening van de Gids Proportionaliteit maakt onderdeel uit van een in februari 2021 aangekondigd maatregelenpakket om de rechtsbescherming van bij aanbestedingen van inschrijvers te verbeteren.

Heeft u hulp nodig bij het toepassen van het proportionaliteitsbeginsel? Of heeft u een andere vraag met betrekking tot aanbestedingen? Wij van Flux Partners helpen u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie over hulp bij aanbestedingen.