Tender

In diverse sectoren is het inschrijven op tenders van belang. Denk aan de bouw, ICT, facilitaire en ook financiële dienstverlening. Door middel van een tender wordt een zakelijke opdracht in de markt gezet, zodat geïnteresseerde partijen zich hiervoor kunnen opgeven. Maar wat is een tender nu eigenlijk? En wat is het verschil tussen een tender en aanbesteding?  

Wat is een tender?

Tender is Engels voor aanbesteding. Beide termen worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Bij overheidsopdrachten spreken we meestal over een aanbesteding, bij commerciële opdrachten is de term tender gebruikelijker. Een tender is een procedure waarbij een opdrachtgever laat weten dat hij een opdracht wil laten uitvoeren, zodat geïnteresseerde bedrijven zich kunnen inschrijven. 

BPKV (en EMVI)

Op een bepaalde datum sluit de inschrijving en kiest de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht mag uitvoeren. Dit gebeurt op basis van de selectiecriteria van de tender. De twee belangrijkste selectiecriteria zijn de laagste prijs of de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. 

Bij BPKV weegt de Aanbestedende Dienst, naast prijs, ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. Onderdeel van dit kwaliteitsdeel is vaak een Plan van Aanpak, waarin het bedrijf aantoont hoe zij invulling geeft aan de opdracht. 

Tender-specialist 

Het is de rol van de  tender-specialist of EMVI-schrijver om de hoogste score te behalen op het kwaliteitsonderdeel van de inschrijving. Hiervoor worden documenten beoordeeld en geanalyseerd en is er overleg en samenwerking met stakeholders en specialisten. Zaak is de veelal technische informatie te vertalen in concrete en begrijpelijke teksten en aan te sluiten op de vraag, de eisen en de wensen van de Aanbestedende Dienst. 

In het tenderteam zit vaak ook een tendermanager. Waar de tender-specialist verantwoordelijk is voor (het schrijven van) het kwaliteitsdeel van de inschrijving, is het de taak van de tendermanager om het gehele tenderproces in goede banen te leiden, inclusief het opstellen van de prijs en het bewaken van deadlines. In sommige branches of (kleinere) organisaties lopen deze rollen door elkaar. 

Uw tender-specialist bij Flux Partners 

Bent u op zoek naar een (tijdelijk) tender-specialist om een opdracht binnen te halen? Flux Partners heeft een ervaren team van tender-specialisten en beschikt over een complete dienst Tendermanagement. Ons team bestaat uit experts op het gebied van EMVI- en tenderprocessen. Voor zowel contract- en aanbestedingsvormen als de EMVI-criteria brengen wij kennis en ervaring vanuit verschillende projecten in.

Met ons kwalitatieve tenderproces zorgen wij voor een winnend plan met draagvlak binnen uw organisatie. Als u bij voorkeur zelf de kwalitatieve documenten voor een inschrijving opstelt, helpen wij u graag concrete verbeteringen voor uw inschrijving aan te brengen. Neem contact met ons op en wij helpen u graag bij het vinden van de gewenste tender-specialist.