Herinrichting N241

Omgevingsmanagement icon

Samenwerken als bouwteam bij herinrichting A.C. De Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat hij smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De provincie gaat de weg herinrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN naast de weg verlegd.

De kracht van Flux

  • Behouden van projectkennis door betrokkenheid in tender en realisatie.
  • Aanscherping omgevingsaanpak door ruime ervaring met diversen project- en contracttype.
  • Succesvolle bijdrage aan bouwteam door ervaring bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijde.

De A.C. de Graafweg (N241) verbindt de N242 met de A7 en loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist 3 gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik.

Daarnaast grenst de weg aan de watergang Westerlangereis in de gemeente Hollands Kroon. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt een drinkwatertransportleiding naast de weg verlegd.

Samenwerken als bouwteam
De provincie en PWN vinden het belangrijk vanaf het begin samen met de aannemer op te trekken voor een succesvolle uitvoering van de werkzaamheden aan de weg en drinkwatertransportleiding. Daarom werken de provincie, PWN en aannemer in één bouwteam en maken van het schetsontwerp van de weg een definitief ontwerp en werken de volgorde van de werkzaamheden uit. Ook de bereikbaarheid voor omwonenden en bedrijven tijdens de werkzaamheden wordt uitgewerkt.

Een veilige weg en betrouwbaar drinkwater
Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen op rijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. De verkeerssituatie bij de Skarpetweg wordt overzichtelijker: er komt een kruising met aan beide kanten een oversteek voor fietsers met een opstelplaats tussen de 2 rijstroken van de weg (zonder verkeerslichten). Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af. In Opmeer komen nieuwe verkeerslichten en worden de oversteekpunten veiliger. Door de verbreding van de weg moet de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, worden verlegd. Om geld en tijd te besparen en de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, combineren de provincie en PWN de werkzaamheden.

Planning
In 2021 is het bouwteam gestart met het gezamenlijk maken het schetsontwerp wat dient te resulteren in een integraal definitief ontwerp. In dit ontwerp staat de fasering van de werkzaamheden beschreven. Ook vinden in 2021 archeologisch onderzoek en grondonderzoeken naar de bodemgesteldheid plaats. De verwachting is dat na de zomer van 2021 gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden zoals graven van nieuwe sloten en dempen van oude sloten. Het verleggen van de kabels en leidingen en de werkzaamheden aan de weg zelf beginnen – naar verwachting – in 2022 en de werkzaamheden zijn eind 2024 afgerond.

De provincie heeft inmiddels met 90% van de grondeigenaren minnelijke overeenstemming bereikt over de aankoop van gronden en de huur van werkstroken. De onteigeningsprocedure is opgestart en we hopen met de resterende 10% van de eigenaren tot overeenstemming te komen.

Project team

Delen

Deel via WhatsApp