Ingrepen aan het spoor vereisen integrale projectbeheersing

Projectbeheersing icon

Met het project Groningen Spoorzone wordt er gewerkt aan de bereikbaarheid van de stad Groningen en de omliggende regio’s. De beoogde mobiliteitsverbeteringen worden gerealiseerd door een betere OV-verbinding aan te leggen, alsmede een aantrekkelijker station te bouwen. Hiervoor zijn flinke ingrepen nodig aan het spoor en het station. Strukton Rail heeft Fluxers Koen Hemink en Maarten Kröse gevraagd om de integrale projectbeheersing voor dit enorme project op zich te nemen. Een integrale blik op mensen, processen en systemen.

Het project is opgesplitst in twee delen: het spoorcontract en het stationscontract. Onderdeel van het spoorcontact, wat inmiddels in uitvoering is, is het verplaatsen van het opstelterrein voor de treinen. Nu ligt dit terrein midden in de stad aan de zuidzijde van het station. Om ruimte te maken voor de toekomstige plannen en werkzaamheden aan het station, moet het opstelterrein worden verplaatst naar ‘De Vork’: een gebied net buiten te stad. En dit is bijzonder. “Nieuwbouw van spoor komt in Nederland relatief weinig voor. Vaak wordt het oude spoor vervangen, onderhouden of uitgebreid”, vertelt Maarten.

Signalerende rol
Collega Koen Hemink vervult de rol van manager projectbeheersing op het spoorcontract. De manager projectbeheersing heeft een signalerende rol en is de bewaker van het spanningsveld kwaliteit, kosten en planning. Hij is met zijn team onder andere verantwoordelijk voor: het risicomanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement en financieel management. De kunst is om het project integraal te benaderen, om te weten waar de organisatorische raakvlakken zitten. Integrale projectbeheersing voegt structuur toe door processen en systemen met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat rust in de organisatie en zijn de uitkomsten van het project voorspelbaar en controleerbaar. Koen vult aan: “We leggen niet alleen verbanden tussen de processen maar zorgen dat er daadwerkelijk verbinding ontstaat in het project, er is meer tijd voor het team”.

Iedereen de juiste kennis en informatie
“Op elk project beginnen we met het opstellen van het kwaliteitsplan en het inrichten van alle processen die het project raken.” Dit vergt een intensieve samenwerking met de mensen van Strukton Rail. Wanneer de processen zijn ingericht is het de taak Koen en Maarten om deze te faciliteren, monitoren en ondersteunen. “Dit laatste was nog wel de grootste uitdaging”, vertelt Maarten. “Tijdens dit project wordt er gewerkt met Relatics: een systeem waarmee projectinformatie wordt gestructureerd. Voor de meeste collega’s binnen dit project van Strukton Rail is dit een nieuwe manier van werken. Gezien de grootte en complexiteit van het project is het essentieel dat dit systeem gebruikt wordt, daar het faalkosten aantoonbaar verminderd.

Vertrouwen
Het werk vordert gestaag, waarbij een van de succesfactoren inzicht en transparantie van dominante projectinformatie is, zowel voor Strukton Rail als voor ProRail. Met een garantie op veranderingen binnen een project, is het inzicht in de juiste informatie essentieel om de juiste beslissingen te kunnen maken. Zo worden KPI’s gerapporteerd via een groot dashboard op de projectlocatie en wordt er vierwekelijks op een kernachtige manier gerapporteerd op de projectvoortgang. Hierdoor krijgen alle projectteamleden inzicht in de actuele status van het project, en dus óók de opdrachtgever. Dat wekt vertrouwen voor de toekomst. Daarnaast zijn binnen het project kwartaalthema’s geïntroduceerd om de focus en bewustwording voor het projectteam te leggen op datgene wat belangrijk is op dat moment. Maarten voegt toe: “De Opdrachtgever ProRail heeft een werkruimte gekregen op de projectlocatie. Op deze manier stimuleren we actieve communicatie en openheid met elkaar”.

Over het project
De bouw van het nieuwe opstelterrein duurt tot de zomer van 2020. Parallel wordt er gewerkt aan station Europapark, waar de perrons moeten worden verlegd om de bouw van een 4e spoor mogelijk te maken. Daarna start het stationscontract met de transformatie van de monumentale hal van station Groningen. Kijk hier voor meer informatie over dit project op.

Wil jij ook werken aan toonaangevende projecten? Bekijk onze vacatures.