Kwartiermaker Monitoring klimaatenvelop

Duurzaam icon

Kwartiermaker Monitoring klimaatenvelop

Het kabinet trok in 2019 5 miljoen extra uit voor circulaire innovaties gericht op de recycling van asfalt, beton en staal als onderdeel van de klimaatenvelop. Hiervoor voert Rijkswaterstaat verschillende test en innovatieprojecten uit. Flux heeft voor RWS de effectiviteit en impact van deze verschillende innovatieprojecten in kaart gebracht.  

 • Inpassing en oplossing duurzame innovatie
 • Strategie en visie in de vorm van advies
 • Het doen van de analyse

Uitdaging:
Rijkswaterstaat (RWS) wil de effectiviteit van verduurzaming borgen, hiervoor wordt er in toenemende mate aandacht besteedt aan monitoring van de duurzaamheidsmaatregelen. De monitoring van de innovatieprojecten op het gebied van duurzaamheid moet aansluiten bij de algemene monitoring van projecten binnen Rijkswaterstaat. Het doel hierbij is inzicht vergroten, reductie bepalen en evalueren. Om de impact van deze projecten in kaart te brengen heeft RWS Flux ingeschakeld.  

Aanpak:
De effectiviteit van en impact van verschillende innovatieprojecten is door Flux in kaart te gebracht door voor deze 25 projecten een levenscyclusanalyse (LCA) en milieukosten indicator (MKI) berekeningen uit te voeren. Deze data is samen verzameld en deze verwerkt in een database en gepresenteerd aan RWS. Daarnaast hebben wij ook technische, logistieke, procesmatige en maatschappelijke kansen en barrières inzichtelijk gemaakt. Zo kon er een goede inschatting gemaakt worden van de potentie en toepasbaarheid van innovaties en hebben wij bijgedragen aan het verbeteren van het optimalisatieproces binnen RWS.  

 Resultaat: 

 • Impact van 25 innovatieprojecten RWS in kaart gebracht 
 • Optimalisatie van het innovatieproces van RWS  
 • Relevante onderwerpen voor verdere innovaties inzichtelijk gemaakt   

Project team

Tags

 • #circulaire economie
 • #Den Haag
 • #Duurzaamheid
 • #gemeente
 • #Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 • #MVI

Delen

Deel via WhatsApp