WarmtelinQ – Tracé Rijswijk Leiden

Omgevingsmanagement icon

WarmtelinQ - Tracé Rijswijk Leiden

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.

  • Inrichten en uitvoeren omgevingsmanagement met bestuurlijke partijen en bewoners/belangenorganisaties
  • Begeleiding bestemmingsplanprocedures en coördinatie vergunningenprocedures
  • Organiseren en begeleiden van bewonersbijeenkomsten

Warmteprojecten zorgen voor minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan, een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.

De volledige leiding loopt straks van de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet in Den Haag en heeft bij Rijswijk een aftakking naar Leiden. De hele leiding bestaat uit drie tracédelen: Vondelingenplaat (Rotterdamse haven)-Vlaardingen, Vlaardingen-Den Haag en Rijswijk-Leiden. Het tracédeel Vlaardingen-Den Haag is het verst gevorderd.

Op de delen naar de kassen in Westland en Oostland wordt nog gestudeerd. Vanuit WarmtelinQ wordt de warmte naar andere, kleinere warmtedistributienetten gepompt. Die leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven.

https://www.youtube.com/watch?v=uI3eaTDiyvM

Meer informatie:
WarmtelinQ website Gasunie

Project team

Delen

Deel via WhatsApp