Flux Partners

En toen waren er ineens vakgroepen bij Flux Partners…

En toen waren er ineens vakgroepen bij Flux Partners...

En toen waren er begin 2021 opeens vakgroepen bij Flux Partners… 

Vanuit onze behoefte en organisatie brede ambitie om dé Red Bull Racing van onze sector te worden, hebben we met Flux Partners dit jaar de ‘switch’ gemaakt van een lijn-staforganisatie naar een matrixorganisatie. Hiermee hebben we de verantwoordelijk van het managementteam in de lijn (verticaal) losgekoppeld van het ontwikkelen van de vakgroepen door de vakgroep-aanspreekpunten (horizontaal). Het belangrijkste doel: meer focus op het ontwikkelen, continu verbeteren én delen van inhoudelijke kennis, producten en werkwijzen die perfect aansluiten op de marktbehoeften per specialisme. 

 

Zo’n verandering klinkt misschien simpel, maar heeft toch nog wel wat voeten in de aarde. Op welke manier moeten de nieuwe rollen ingevuld worden? Hoe gaan de vakgroep-aanspreekpunten en het MT samenwerken? Waar gaat iedere vakgroep zijn aandacht op richten? Hoe zorgen we dat de ontwikkeling aansluit op de marktbehoefte? En hoe gaan we voortgang bewaken?

In het kader van ‘bezint, eer ge begint’, hebben wij het eerste kwartaal van 2021 benut om met het hele bedrijf de richting voor de vakgroepen te bepalen. Zo konden we daarna met een vliegende start met de vakgroepen aan de slag. Op de middagen van de vrijdag – ook wel de Flux Friday genoemd – kropen we met de hele vakgroep in een (digitaal) hok om hier samen aan te werken. Op hoofdlijnen was onze aanpak per vakgroep daarbij:

  • Januari stond in het teken van het expliciet inzichtelijk maken van de marktbehoefte op basis van klantgesprekken en een bureaustudie naar de ontwikkelingen in onze sector;
  • In februari lag de focus op het nog eens goed in kaart brengen van de huidige rollen, producten, diensten en unique selling points (USP’s) per vakgroep. Onze sterktes hebben wij vervolgens afgezet tegen de marktbehoefte in een confrontatiematrix.
  • In maart bepaalden we ten slotte de meest belangrijke ontwikkelpunten voor het jaar 2021; de zogenaamde kerninitiatieven. De kerninitiatieven richtten zich op het (nog) beter benutten van onze sterktes of het verder ontwikkelen om de marktbehoefte nog beter in te vullen.

 

Het resterende deel van het jaar (april tot en met december) stond in het teken van het daadwerkelijk realiseren van de kerninitiatieven. Om zeker te stellen dat iedereen voldoende tijd beschikbaar had, reserveerden we standaard de vrijdagmiddagen in de oneven weken voor alle vakgroepleden. Deze middag werd door iedereen in kleine teams aan de kerninitiatieven gewerkt.

 

En wat waren uiteindelijk de resultaten van 2021?

De komende weken zullen de vakgroep-aanspreekpunten – Petra Blok (Omgevingsmanagement), Hilde Koopmans (Duurzaamheid), Wybe Meijer (Projectbeheersing, contractmanagement en projectmanagement), Rens Overeem (Inkoop) en Remco Steenstra (Tendermanagement) – jullie in een reeks posts meenemen in de resultaten die onze vakgroepen dit jaar hebben behaald.