Kerninitiatieven vakgroepen Tendermanagement

Tendermanagement icon

Kerninitiatieven vakgroepen

Om de goede richting voor de vakgroep vast te stellen, zijn wij 2021 begonnen door eens goed naar de markt en naar onszelf te kijken. Hiervoor gingen wij met een aantal klanten in gesprek (26 personen van 15 bedrijven in onze sector), analyseerden wij de ontwikkelingen in de markt en brachten wij gedetailleerd de rollen, diensten, producten en unique selling points binnen onze vakgroep in kaart. De marktbehoefte (vraag) en onze sterkte punten (aanbod) hebben wij vervolgens tegen elkaar afgezet. Zo werd duidelijk inzichtelijk waar we onze sterktes optimaal konden benutten en waar we moesten ontwikkelen om de marktbehoefte nog beter in te vullen. Op basis hiervan hebben wij voor 2021 vijf kerninitiatieven geformuleerd die wij wilden realiseren om de vakgroep verder te ontwikkelen. Hieronder lichten wij de kerninitiatieven en de behaalde resultaten toe.

TM kerninitiatief 1 – Best practices inzichtelijk

Sinds de oprichting heeft Flux Partners honderden tenders in alle soorten en maten uitgevoerd. De opgedane kennis en ervaring zat in de hoofden van onze adviseurs, maar werd niet altijd even goed vastgelegd en uitgewisseld. Om relevante kennis en leerpunten beter te benutten en te verbeteren hebben wij de best practices vanaf 2018 bij alle adviseurs van onze vakgroep opgehaald. De input legden wij vast in onze eigen TM-wikipedia, ook wel de Fluxipedia genoemd. De TM-wikipedia bevat pagina’s met uitleg over alle stappen van het tenderproces, bijvoorbeeld over het ontleden van een uitvraag, het organiseren van sessies of het schrijven van perfecte teksten. Ook zijn er wiki-pagina’s opgesteld over de belangrijkste en meest voorkomende EMVI-criteria. Hier wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe je samen met een geotechnicus een schade-criterium aanvliegt of wat mogelijke strategieën zijn om verkeershinder of omgevingshinder te minimaliseren. Aanvullend op de TM-wikipedia hebben wij de uitslagen van al onze tenders visueel weergegeven in een PowerBI dashboard, gekoppeld aan de bijbehorende klantevaluaties. Op deze manier is het altijd herleidbaar op welke tenders wij goed en minder goed scoorden en kunnen wij daar verbeterpunten uit afleiden.

Het resultaat van dit kerninitiatief is dat onze best practices gebruiksvriendelijk inzichtelijk en voor iedereen eenvoudig terug te vinden zijn. Dit verhoogt de kwaliteit van de vakgroep, helpt nieuwe medewerkers snel ontwikkelen en biedt een concrete basis om de komende jaren op door te ontwikkelen en te blijven leren en verbeteren.