Flux begeleidt TenneT bij invoering nieuwe Nederlandse raamovereenkomsten

Tendermanagement icon Omgevingsmanagement icon Projectmanagement icon

Flux begeleidt TenneT bij invoering nieuwe Nederlandse raamovereenkomsten

Om de energietransitie te kunnen faciliteren, moet TenneT extra investeren in een grote hoeveelheid uitbreidings- en vervangingsprojecten ten behoeve van het Nederlandse hoogspanningsnet. Op basis van partnerschap wil TenneT deze hoeveelheid projecten realiseren. Daarom heeft TenneT in de afgelopen twee jaar met verschillende marktpartijen nieuwe raamovereenkomsten gesloten voor meerdere jaren. Deze visie op partnerschap brengt een nieuwe werkwijze met zich mee. Yvonne van der Hoff van Flux Partners nam de medewerkers van TenneT mee in de nieuwe visie op samenwerking, opbouw en belangrijkste onderdelen van de raamovereenkomsten. Zo hielp zij TenneT medewerkers om de raamovereenkomsten te begrijpen en toe te kunnen passen in de projecten.

Inhoud raamovereenkomsten

De raamovereenkomsten waar Flux TenneT in de implementatie mee ondersteunt, hebben een looptijd van maximaal acht jaar. Het gaat om overeenkomsten voor de technische en planologische dienstverlening en de uitvoering van Nederlandse onshore projecten aan lijnen, kabels en hoogspanningsstations. Het doel van de raamovereenkomsten is om de markt als partners vroegtijdiger en beter  te betrekken, zodat projecten efficiënter en effectiever kunnen worden gerealiseerd. 

Borging toepassing

Yvonne omschrijft haar rol als faciliterend en gericht op het  ondersteunen van de TenneT-medewerkers. “Het meenemen van de mensen in deze nieuwe werkwijze en de visie van samenwerken is de belangrijkste opgave. In het afgelopen jaar heb ik toegelicht wat deze nieuwe visie is, hoe de raamovereenkomsten zijn opgebouwd  en met welke zaken men rekening moet houden.  Nu ben ik nog bezig met het borgen hiervan. Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe werkwijze wordt omarmd en toegepast door nieuwe en huidige medewerkers? Hiervoor doe ik nog een voorstel en zorg voor een warme overdracht.”

Positieve reacties

“Het is fijn en leuk om mensen te helpen begrijpen waar deze nieuwe raamovereenkomsten over gaan”, vertelt Yvonne. “Per raamovereenkomst zijn er  wel meer dan 20 bijlagen. Hierdoor kan het lastig zijn om snel de essentie te overzien en de inhoud te begrijpen. Via verschillende online toelichtingen  heb ik samen met TenneT voor de betrokkenen inzichtelijk gemaakt welke onderdelen het belangrijkste zijn en waar je welke informatie kunt vinden . Het was heel mooi om van meerdere mensen positieve reacties te krijgen na de presentaties. Het feit dat je mensen echt verder helpt, geeft mij weer extra energie. Een van de category managers zei onlangs tegen mij: “Als jij er niet was geweest, was ik nu nog bezig met de introductie”.