Alliantie

Tijdens een bouwproject is een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van cruciaal belang. Een alliantie is voor bouwprojecten daarom een veelvoorkomend samenwerkingsverband. Het doel van een alliantie is de opdrachtgever en de aannemer optimaal te laten profiteren van een door hen ingebrachte besparing. Lees meer over de betekenis van een strategische alliantie.

Alliantie betekenis

Een alliantie is een samenwerkingsverband met gemeenschappelijk voordeel als belangrijkste doel. In een alliantie werken de opdrachtgever en opdrachtnemer samen in één geïntegreerde organisatie.

Bij traditionele contractvormen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp, en de opdrachtnemer voor de uitvoering. Hierbij vindt het proces plaats in gescheiden organisaties. In een alliantie pakken opdrachtgever en opdrachtnemer echter één of meer taken van het bouwproces gezamenlijk op. Hierdoor is de opdrachtgever intensief betrokken bij het bouwproces.

Door het aangaan van een alliantie worden de belangen van verschillende partijen gelijkgeschakeld. De alliantiepartners delen winst en verlies volgens zorgvuldige afspraken. Omdat de partners de risico’s samen delen, bespaart ze dit veel tijd en geld. Beter samenwerken speelt dus ook een doorslaggevende rol in het verbeteren van de kwaliteit van het bouwproces.

Vormen van strategische allianties

Een alliantie wordt in de context van een samenwerkingsverband voor de realisatie van een bouwproject ook wel een strategische alliantie genoemd. Er zijn verschillende vormen van strategische allianties:

  • Contractuele alliantie

Hierbij gaat het om contracten die worden gesloten om een gezamenlijk project binnen een bepaald tijdsbestek tot een goed einde te brengen. Het risico, de winst of het verlies worden hierbij gedeeld. Bij deze vorm van alliantie is er sprake van een tijdelijke samenwerking. Als het project is afgerond is de samenwerking beëindigd, of er wordt een nieuw contract aangegaan.

  • Participatieve alliantie

Deze vorm gaat over een geformaliseerde alliantie tussen twee of meer organisaties waarbij een dochteronderneming ontstaat. De moederbedrijven blijven bestaan en de samenwerkende organisaties behouden hun eigen identiteit. Het bezit van de dochteronderneming wordt verdeeld onder de partners.

  • Horizontale alliantie

Een samenwerkingsverband tussen twee concurrenten. De twee partijen komen dus uit dezelfde branche én zitten in dezelfde schakel van de bedrijfskolom.

  • Verticale alliantie

Een samenwerkingsverband tussen twee partijen uit dezelfde branche, maar zonder dat zij actief zijn in dezelfde schakel van de bedrijfskolom.