RAW-bestek

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers een raamwerk om afspraken in bouwcontracten te maken. Om resultaatsbepalingen in de RAW-systematiek voor de grond-, water- en wegenbouwsector gelden verschillende uitgangspunten. Het beheer van de RAW-systematiek ligt in handen van het CROW.

Wat is RAW-bestek?

De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en wegenbouw. Een RAW-bestek is een juridisch stelsel voor het samenstellen van contracten en afspraken in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). De RAW-systematiek is het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland. De beschrijvingen in de RAW zijn het resultaat van gezamenlijke inspanningen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en groenadviseurs in de GWW-sector. Het RAW-bestek vormt samen met de bestekstekeningen de basis voor het contract tussen de opdrachtnemer en de aannemer van het project.

Een standaard RAW-bestek omvat vele juridische, administratieve en technische aspecten die van toepassing zijn op vrijwel ieder project. Het gebruik van een RAW-bestek biedt verschillende voordelen voor de opdrachtgever en opdrachtnemer van een project. Allereerst vormt het RAW-bestek een duidelijk kader en afbakening van de verantwoordelijkheden van de contractpartners. Het ontwerp is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de aannemer zorgt voor de uitvoering. Een tweede voordeel is dat een RAW bestek een beschrijving van de uitvoeringsgerichte bestekposten en homogene kosten is.

RAW-bestek codering

Bij een RAW-overeenkomst is in eerste instantie niet bekend welke en hoeveel werkzaamheden men dient te realiseren. De totale tijd en exacte locatie voor de werkzaamheden van het project zijn nog onzeker. Een RAW-bestek bestaat in principe uit twee delen, een algemeen deel over de voorwaarden van de uitvoering van een project. In dit eerste deel staan tekeningen, gegevens van het project (zoals peilingen en metingen) en kwaliteitsvoorwaarden die van belang zijn. Het tweede deel bestaat uit een beschrijving wat de werkzaamheden van de aannemer zijn. Bij dit tweede deel ligt de focus op de RAW-bestek codering. Bij bijvoorbeeld een straatverharding staat aangegeven hoeveel vierkante meters, welke gebruikte materialen en de naam van de onderlaag waarop de straatstenen worden aangebracht. Het grootste deel van de details uit het tweede deel is het verwerken van codes.

Een RAW-bestek voorbeeld uit de praktijk

Een RAW-bestek vormt samen met de bestektekeningen van het project de basis voor het contract tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Dankzij de naleving van een RAW-bestek worden zaken zoals kwaliteit, kosten en tijdsplanning van een project bewaakt. Een goed praktijkvoorbeeld van een RAW-bestek is het al eerder genoemde project van de straatverharding. Een ander voorbeeld van een RAW-bestek is de gladheidsbestrijding binnen een woonwijk of gemeente. Vooraf moet men bepalen hoe vaak er wordt gestrooid. De frequentie van het strooien bepaalt men tijdens de uitvoering van het werk . Een RAW-raamovereenkomst biedt voor deze werkzaamheden uitkomst. Een praktisch beleidsplan dat inzicht geeft in de onderhouds- en beheeractiviteiten van een projectterein is eveneens een voorbeeld van een RAW-bestek.