Realisatiefase

De realisatiefase is een van de zes fasen van een project en volgt na de initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase. In de realisatiefase worden de plannen uit de eerdere projectfasen gerealiseerd, waardoor het projectresultaat vorm krijgt. Voorbeelden van taken die aannemers uitvoeren in de realisatiefase zijn:

  • het aanleggen van riolering¬†
  • metselen
  • timmeren
  • het uitvoeren van installatiewerkzaamheden

De realisatiefase is afgerond als het resultaat grotendeels overeenkomt met de eisen die zijn vastgelegd in de tweede fase van het project, oftewel de definitiefase. Belangrijk voor betrokkenen is om in hun achterhoofd te houden dat het vrijwel nooit helemaal lukt om een resultaat te verkrijgen dat volledig overeenkomt met de exacte eisen van de definitiefase. Dit kan bijvoorbeeld komen door onvoorziene omstandigheden. Omdat er in de realisatiefase eigenlijk geen wijzigingen gedaan mogen worden aan de eisen, is het belangrijk dat de projectleider eventuele wijzigingen zo snel mogelijk bespreekt met de stakeholders, en met name de klant. Op die manier worden misverstanden voorkomen.