Faalkosten reduceren: 3 tips

Projectbeheersing icon

Faalkosten reduceren: 3 tips

Wat zijn faalkosten en wat kun je eraan doen?

In 2016 waren de faalkosten in de bouwsector meer dan tien procent van de totale omzet, en dat tegenover een winstpercentage van twee procent. Omgerekend betekent dat zes miljard euro faalkosten per jaar.

Faalkosten zijn alle kosten die gemaakt worden om gemaakte fouten tijdens processen of projecten te herstellen. Aannemers worstelen al jaren met het reduceren van faalkosten. Er wordt volop geëvalueerd en bijgeschoold. Projectteamleden beginnen enthousiast aan verbeteringen, maar vallen door de waan van de dag weer terug in oude gewoonten. Hoe kun je faalkosten structureel reduceren? Wij geven 3 tips:

1 – Denk klantgericht. Veel organisaties richten zich voornamelijk op hun eigen activiteiten, taken en verantwoordelijkheden. En dus zoeken ze oplossingen voor het reduceren van faalkosten veelal intern, in de (her)positionering van mensen of het ‘sneller’ of ‘beter’ doen van het werk. Hier gaat het al mis: faalkosten gaan gepaard met het niet of onjuist uitvoeren van activiteiten waar de klant waarde aan toekent. Juist door klantgericht te denken, en processen te structureren naar wat de klant echt belangrijk vindt, kunnen veel faalkosten teruggedrongen worden.

2 – Neem de tijd voor een goede analyse en evaluatie. Tijd om uitvoerig te stil staan bij de analyse en evaluatie van een project is er niet: een volgende tender of project staat alweer voor de deur. Er worden snel een aantal, vaak voor de hand liggende, verbeterpunten benoemd die bij een volgend project worden opgepakt. Door te snel over de analyse heen te stappen, blijven de diepliggende oorzaken van de faalkosten, en dus de kern van het probleem, onbenoemd. Juist deze oorzaken kunnen leiden tot de structurele oplossing op de lange termijn.

3 – Stel voor de implementatie een apart projectteam aan. Tijdens de evaluatie schrijft het projectteam snel een aantal verbeterpunten op het evaluatieformulier. Hierbij wordt er ten onrechte van uitgegaan dat verbeterpunten vanzelf in een volgend project adequaat worden opgepakt. Door de waan van dag vallen projectteamleden in oude gewoonten. Stel voor het implementeren van oplossingen een apart projectteam aan. Maak verbeterpunten meetbaar en meet tijdens de implementatie regelmatig of verbeterpunten behaald worden. Besteed daarnaast niet alleen aandacht aan het doel, maar ook aan het gedrag van mensen.