Op weg naar een circulaire economie

Duurzaam icon

Circulair heeft de toekomst. Zeker in de bouw. Daarom ondersteunen wij onze klanten op een hele praktische manier bij de overstap naar circulaire bedrijfsprocessen. Dat we het het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend en zijn aangesloten bij Bouwprogamma MRA is voor Flux nog maar het begin.

“Een toekomstbestendig Nederland is zonder meer onze ambitie. Om dat te bereiken ontwikkelen wij een aanbestedingsstrategie en tenderstrategie voor circulair bouwen. Ook begeleiden wij inkooptrajecten en EMVI- en BVP-tenders met hoge circulariteitsambities in de GWW- en energiesector”, vertelt Lisanne Castelein, adviseur bij Flux.

Kenmerkend voor een circulair inkooptraject is dat er minimale eisen of gunningscriteria worden opgenomen, die ervoor zorgen dat het grondstofverbruik minimaliseert en dat de vernietiging van grondstoffen wordt tegengegaan. Daarnaast wordt er in een circulair inkooptraject gestuurd op het hergebruik van grondstoffen. In drie woorden: reduce, reuse en recycle.

Bouwprogramma MRA
Aansluiten bij Bouwprogramma MRA is de logische vervolgstap na het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord en de huidige acties van Flux rondom circulariteit. Flux draagt zo bij aan het circulair maken van Metropool Regio Amsterdam (MRA). “Dit samenwerkingsprogramma stelt ons in staat om van de ontwikkelingen in de markt op de hoogte te blijven, en met andere partijen op het gebied van circulair bouwen kennis te delen en gemakkelijk circulaire projecten aan te kunnen nemen.”

Spread the word!
Lisanne Castelein is bij Flux de grote stimulator. Ze deel haar kennis van circulair contracteren in de bouwsector intern met collega’s. Ook is ze regelmatig bij symposia en rondetafelgesprekken. Bovendien geeft Lisanne in februari een masterclass over circulair contracteren.

Tijdens haar studie Management in the Built Environment (MBE) aan de TU Delft deed Lisanne al onderzoek naar circulair contracteren in de bouwsector. In haar afstudeerscriptie geeft zij praktische handvatten voor die overstap en voor het aanpassen van het bouwcontract. Met al deze investeringen is Flux goed in staat om huidige en toekomstige klanten te ondersteunen bij de overstap naar circulair bouwen.