Balance of Plant (BoP) van onshore windpark

Duurzaam icon

Balance of Plant (BoP) van onshore windpark

Flux Partners heeft voor een grote energiemaatschappij de Balance of Plant (BoP) van meerdere onshore windparken aanbesteed. Tijdens het proces werd aannemers gevraagd om te komen met suggesties om duurzamer te bouwen, en de milieukosten op basis van de milieu kosten indicator (MKI) te verlagen. Het eerste project waarop MKI was uitgevraagd is inmiddels afgerond, en er zijn mooie resultaten bereikt. In de as built situatie is de MKI met een kwart verlaagd ten opzichte van de referentie.

  • Geverifieerde inkoop pilot die nu wordt uitgerold in alle toekomstige bop projecten in Nederland
  • Meer dan een kwart MKI reductie bereikt door verminderd materiaalgebruik (reconsider, re-use, recycle) en gebruik van materialen met een lagere milieu impact in eerste pilot
  • Effectief inkoopproces met hoog gunningsvoordeel op MKI verlaging, inclusief borging in contracten en verificatie en validatie in uitvoer

Uitdaging
De energiemaatschappij wil werken aan vergaande verduurzaming en heeft hoge doelen voor het verduurzamen van de organisatie. Windparken vormen onderdeel van de verduurzamingstrategie. Omdat de ook de bouw van windparken milieu impact heeft wilde het projectteam hier ook in optimaliseren. Flux werd gevraagd om het project aan te besteden en invulling te geven aan de verduurzamingsambitie.

Aanpak
Flux heeft de energiemaatschappij ondersteund met het uitwerken en opzetten van de pilot. Door middel van creatieve sessies en workshops werd de risico gestuurde aanbestedingsstrategie opgesteld en gunningscriteria bepaald. Het realiseren van een grote milieu impact werd gezien als een risico, waardoor er werd gekozen voor een beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) aanpak en het opstellen van een gunningscriterium gericht op de MKI reductie met een forse fictieve korting. Flux heeft vervolgend de aanbesteding begeleid vanuit de rollen aanbestedingsmanager en adviseur duurzaamheid, en het bedrijf ondersteund met het opstellen van relevante documenten, dialoogrondes en de contract onderhandelingen. Er werden meerdere aanbiedingen gedaan waarbij flinke MKI reductie werd behaald, uiteindelijk is het park gebouwd met een gecorrigeerde reductie van een kwart ten opzichte van de opgestelde referentie.

Project team

Tags

  • #circulaire economie
  • #Duurzaamheid
  • #energie
  • #inkoop
  • #MKI
  • #MKI reductie
  • #windpark

Delen

Deel via WhatsApp