Crew Transfer Vessels

Duurzaam icon Inkoopmanagement icon

Crew Transfer Vessels

Offshore schepen hebben een enorme impact op de totale carbon emissies wereldwijd. Flux Partners heeft voor een grote energiemaatschappij een evaluatiesysteem, op basis van bestaande Marpol rekenregels, opgesteld om Crew tranfer vessels(CTVs) te kunnen vergelijken in de aanbestedingsfase. Door het toepassen van dit criterium is voor een contractperiode van 7 jaar een hybrid schip geselecteerd met een 53% lagere CO2 uitstoot dan een gemiddelde CTV1

  • Geverifieerde meetmethode die wordt uitgerold in alle toekomstige CTV inhuur trajecten in Europa, en uitgebouwd om ook te kunnen worden gebruikt in inhuur van andere schepen
  • Er is een Hybrid schip gecharterd met een 53% lagere CO2 uitstoot per nautical mile dan een gemiddelde CTV
  • Er is een benchmark bepaald voor de uitstoot van CO2/Nm op basis van de CTV’s die op dit moment worden aangeboden voor of ingezet door de energiemaatschappij

Uitdaging
Op dit moment zijn er geen gestandaardiseerde rekenregels voor carbon emissies van kleinere schepen. De bestaande methodieken zoals de Energy Efficiency Design Index(EEDI) en de Energy Efficiency Operational Index (EEOI) zijn opgesteld voor grote vrachtschepen, en niet direct toepasbaar op de veel kleinere CTV’s. Flux is gevraagd om een meetmethode te bepalen waarmee CTV’s op basis van hun carbon emissies objectief en verifieerbaar vergeleken kunnen worden in aanbestedingen.

Aanpak
Binnen de energiemaatschappij was veel onduidelijkheid over het bepalen van CO2 emissies van offshore schepen, en hoe die objectief te meten zijn. Operationele brandstof consumptie geeft een accurate weergave van emissies, maar in een aanbesteding onvergelijkbaar. Schepen varen namelijk in verschillende omstandigheden en gebieden wat een vergelijking voor een specifiek project oneerlijk maakt. Flux heeft samen met de organisatie onderzoek gedaan naar bestaande meetmethodes, en uiteindelijk geconcludeerd dat een indicator op basis van theoretische gram CO2/NM de meest objectieve methode is om schepen te vergelijken. Zo wordt per schip gekeken naar de uitstoot van een gevaren zeemijl op basis van prestaties van de motoren.

Het Flux team heeft vervolgens de benodigde templates opgesteld, de methode gevalideerd bij de Wold Maritime University en gedeeld met de betrokken projectteams. In de zomer van 2021 is de methode voor het eerst meegenomen in een aanbestedingstraject, waarbij door het toekennen van een gunningsvoordeel voor groene CTV’s de keuze is gevallen op een hybrid schip met een gemiddelde CO2 verlaging van 53% ten opzichte van de opgestelde benchmark. Na de pilot zijn de resultaten gedeeld in diverse workshops en geleerde lessen verwerkt in de aanpak, waardoor het verder kan worden uitgerold binnen nieuwe CTV charter projecten. De energiemaatschappij is voornemens de methode ook uit te bouwen voor andere typen schepen om zo vergaande verduurzaming te stimuleren in offshore windparken.

1 In vergelijking met de opgestelde benchmark van 40 kg CO2/NM (eigen onderzoek en Ore Catapult)

Project team

Tags

  • #CO2-reductie
  • #Duurzaamheid
  • #EEDI
  • #energie
  • #Marpol
  • #offshore
  • #windpark

Delen

Deel via WhatsApp